Categorie: VROM

Brief VROM over fusieplannen Woonzorg Nederland, Evean Group en Philadelphia Zorg

Op 11 april 2008 verzoekt Mevrouw Leeflang, jurist bij Boel De Néree de Nederlandse Mededingingsautoriteit om een brief van het ministerie van VROM openbaar te maken. Op 9 mei wordt haar verzoek ingewilligd. Op dezelfde dag blijkt ook M. Tamminga van NRC Handelsblad een vergelijkbaar verzoek te hebben ingediend. Op zijn verzoek wordt later besloten, maar de vrijgegeven documenten komen staan niet op de website van NRC Handelsblad.

De volgende documenten is beschikbaar:

Datum beslissing: 9 mei 2008, 21 mei 2008

Wobber: Mr. F.J. Leeflang

Wobber NRC: M. Tamminga

Bemoeienis van de overheid met aanleg en exploitatie breedband netwerken

De Nederlandse Vereniging van Kabelbedrijven, VECAI wobte om duidelijk te krijgen welke bemoeienis de overheid heeft gehad met het aanleg en exploiteren van breedband netwerken. Daarbij ging het niet alleen om communicatie tussen diverse ministeries, maar ook met gemeenten en de Europese Commissie. Op 13 december 2004 werd informatie verstrekt. De volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

Een aantal documenten zijn niet verstrekt om uiteenlopende redenen. Deze staan in de beslissing genoemd. Vaak gaat het om uitzonderingsgronden als intern beraad of bedrijfsgeheimen. Om privacyredenen is flink gestreept in veel communicatie en zijn er soms hele gedeelten tekst niet te lezen.

Datum levering: 13-12-2004

Bron: Ministerie van BZK