Achtergehouden stukken Wierringerrandmeer

Het Wieringerrandmeer is een project van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Wieringermeer om van Wieringen weer een eiland te maken. Rond dat project is de nodige politieke spanning ontstaan, waarbij de Socialistische Partij (SP) zich stoort aan het gebrek aan openheid richting de bevolking. Documenten die niet openbaar worden moeten in zijn visie openbaar worden en daarom vraagt voormalig statenlid Richard de Graaf bij de provincie documenten te openbaren. Aan het verzoek wordt gehoor gegeven, maar niet alle documenten komen in de openbaarheid. Wel werden eerder stukken openbaar gemaakt.

Een bezwaarprocedure volgt, waarbij de de adviescommissie kennelijk adviseert kennelijk adviseert (pdf) en dit bezwaar wordt (kennelijk) gegrond verklaard. Er worden stukken vrijgegeven, maar de beslissing is nog niet verstuurd. Onduidelijk is nu wel alle stukken zijn geopenbaard of er een correcte inventarisatie is gemaakt. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Inspecties en documenten omtrent de brand bij Timco, Valkenswaard

Op 21 juli 2010 brandde Timco Plastics in Valkenswaard af. Journaliste Petra Bies van het Eindhovens Dagblad vraagt onderliggende stukken met betrekking tot inspecties, maar wordt door de voorlichter de deur gewezen. Hierop dient zij – met ondersteuning – een Wob-verzoek in dat vervolgens geheel wordt ingewilligd. Uit de stukken blijkt onder andere dat de sprinklerinstallatie niet goed functioneerde bij een inspectie eerder in het jaar.

Meer lezen

Perikelen rond de Wieringerrandmeer

Het Wieringerrandmeer is een project van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Wieringermeer om van Wieringen weer een eiland te maken. Rond dat project is de nodige politieke spanning ontstaan, waarbij de Socialistische Partij (SP) zich stoort aan het gebrek aan openheid richting de bevolking. Documenten die niet openbaar worden moeten in zijn visie openbaar worden en daarom vraagt statenlid Richard de Graaf bij de provincie documenten te openbaren. Aan het verzoek wordt gehoor gegeven, maar niet alle documenten komen in de openbaarheid.

Voor een gedeelte wordt het verzoek afgewezen en waarschijnlijk zal daartegen bezwaar worden aangetekend. Om zo snel mogelijk de mensen de gelegenheid te bieden van de stukken kennis te nemen, is gekozen niet eerst de procedure af te maken, maar zoveel mogelijk stukken per direct beschikbaar te maken.

Meer lezen

De effecten van de OV-Chipkaart in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland deed tariefonderzoek naar effecten van de OV-chipkaart en welke maatregelen nodig zouden zijn om de kaart zo gunstig mogelijk te maken. Daaruit bleek dat het nieuwe prijssysteem wel eens een negatief invloed op het aantal reizigers zou kunnen hebben. Vooral de prijsverhoging wordt als een probleem gezien. Het onderzoek en reacties van vervoersbedrijven zijn beschikbaar in een document.

Deze documenten zijn niet via een Wob-verzoek verkregen.

NOiV in de Provincie Drenthe

Het antwoord van de Provincie Drenthe op de vragen in het grote NOiV-onderzoek. In de beantwoording werd initieel geweigerd inzage te geven in de softwarelijst van de provincie. Hiervoor werden de uitzonderingsgronden van de Wob artikel 10, eerste lid onder b (de veiligheid van de staat) en artikel 10, tweede lid onder b (financiële belangen) aangevoerd. Beiden werden niet gemotiveerd. Hiertegen is vervolgens gemotiveerd bezwaar gemaakt en als onderdeel van de procedure is een nieuw Wob-verzoek ingediend om duidelijk te krijgen of er daadwerkelijk wel sprake is van veiligheid van de staat.

Meer lezen

Hoe staat het met open standaarden en open source?

In softwareland woedt al jaren de discussie gebruiken we gesloten software of gooien we de broncode open? Gaan we met defacto standaarden aan de slag of toch liever met open? Nederland worstelde ook langer met deze problematiek, maar besloot eind 2007 voor open standaarden als norm te gaan en open source een lichte voorkeur te geven. Staatssecretaris schreef daarvoor het Actieplan Nederland Open in Verbinding en oogste daarvoor nationaal en ook internationaal veel lof. De Tweede Kamer bewierrookte hem geestdriftig en het plan werd unaniem in December 2007 aangenomen. Ook vanuit Europa kwam toestemming en na publicatie in de staatscourant was het een harde regel.

Ruim 14 maanden verder blijkt het programmaburo NOiV nog hard achter aanbestedingen te moeten, die niet voldoen. Ook blijkt dat de adoptie toch bij de verwachting achterblijft. Hoe het er nou precies voor staat is onduidelijk en dus startte IT-journalist Brenno de Winter in de maand maart startte een onderzoek. Alle decentrale overheden zijn gewobt op het actieplan en het gevoerde beleid. De wob treft u in deze posting aan.

Meer lezen

Grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis in Heerlen en Kerkrade

Iemand van L1 Radio en Televisie (regionale omroep in Limburg) wobt het Ministerie van Economische Zaken per e-mail op 27 september 2004 om alle documenten rond het bedrijven Avantis in Heerlen en Kerkrade te ontvangen. Op 6 december valt de beslissing en in principe worden alle documenten verstrekt, behalve die voor intern beraad gemaakt zijn of persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Daarbij gaat het om vier documenten. Natuurlijk betreft het hier een regionale ontwikkeling en zullen de meeste stukken zich bij decentrale overheden bevinden. In plaats van het doorgeleiden van het verzoek (waar in het Wob-verzoek niet om was gevraagd) verwijst het ministerie de wobber door naar die instanties. Toch zijn er aardig wat documenten beschikbaar.

Meer lezen

Hoeveel staatssteun krijgt vliegveld Eelde?

Het ministerie van BZK krijgt op 5 januari 2008 een wob-verzoek met vragen over de staatssteun aan Groningen Airport Eelde, een NV. Dit verzoek wordt gehonoreerd en op 6 februari 2008 volgt verstrekking:

Datum verstrekking: 06-02-2008

Bron: Ministerie van BZK