Categorie: College Bescherming Persoonsgegevens

Voorlopige versie van het richtsnoerdocument ‘Kopietje Paspoort’

Professor en advocaat Gerrit-Jan Zwenne wilde weten welke invloed de geheime consultaties van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) hebben op richtsnoeren die ze uitgeven. Het CBP voert deze consultaties niet openbaar uit en selecteert zelf de partijen die ze consulteert. Daarom vroeg Zwenne de ‘geheime’ versie van het richtsnoer ‘Kopietje paspoort’ op. Na wat heen en weer bellen ontving hij het ook. Zijn vraag is nu of mensen verschil merken met de definitieve versie van het document. Het stuk is hier beschikbaar:

Wobber: Gerrit-Jan Zwenne

CBP onderzoek naar televisieopnames bij het VUmc

Begin 2012 werden er televisie-opnamen bij het VUmc gemaakt voor het televisieprogramma ’24 uur tussen leven en dood’. Hiervoor werden patiënten gefilmd, terwijl ze niet altijd toestemming hadden gegeven. Na felle kritiek werd het programma van de buis gehaald. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) stelde een onderzoek in.

Na een Wob-verzoek naar de stukken rond onderzoek volgde eerst een afwijzing met daarbij een communicatieverbod aan mijn adres. Dat communicatieverbod werd na het voeren van een juridische procedure opgeheven. Na het voeren van een juridische procedure werden documenten openbaar gemaakt. De volgende documenten zijn beschikbaar:

 

Wobber: Brenno de Winter

De privacy van het EPD

Rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is het nodige te doen. Een van de zorgenkindjes is de privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft daarover een behoorlijk dossier vergaard. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd het dossier gevraagd en ook verstrekt. Inclusief aantekeningen in de kantlijn, waaruit duidelijk wordt dat het werken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alles behalve soepel ging. (meer…)

Privacyrandvoorwaarden voor de OV-Chipkaart

Voordat het College Bescherming Persoonsgegevens in 2008 duidelijk maakte voor het verwerken van gegevens voor de OV-chipkaart overeenstemming met de vervoersbedrijven te hebben bereikt, is er een jarenlange discussie aan vooraf te gaan. In 2005 werden al beperkingen opgelegd aan de manier, waarop de techniek wordt ingezet. Reizigers mogen niet zich door prijsdruk gedwongen voelen om toch maar op naam te reizen, terwijl ze liever anoniem hadden gereisd. Hierover zijn een aantal documenten beschikbaar gekomen via een Wob-verzoek: