Categorie: Politie

Wapenvergunningen in Nederland

In Nederland blijkt het steeds lastiger wapenvergunningen te krijgen. NU.nl wilde weten hoe het met verstrekken van de vergunningen zit. De politie stelde een overzicht samen en dat is beschikbaar:

Verzoeker: Jerry Vermanen, NU.nl

Wobber: Brenno de Winter

Datum verstrekking: 19 oktober 2012

Artikel NU.nl: Wapenvergunningen steeds lastiger te krijgen

Aanrijdtijden van de politie

RTL Nieuws wilde de rijtijden van de politie tussen een melding en het ‘ter plaatse’ melden van de politie. Ze vroeg en kreeg de overzichten. In overleg werden bepaalde gevoelige ritten buiten beschouwing gelaten. Alle bestanden zijn beschikbaar in het Excel-formaat, waardoor verdere verwerking eenvoudig is.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Wobber: RTL Nieuws

De privacy-audits van de politie

De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom vroeg zich af hoe het met de privacy bij de politie zit en vroeg alle privacy-audits op. Uit de analyse blijkt dat de hermandad zich structureel niet aan de wet houdt. De navolgende documenten zijn beschikbaar:

 

De resultaten zijn door Bits of Freedom verwerkt tot een rapportage met het hele onderzoek, waarbij ook de brongegevens (.ods-bestand) beschikbaar zijn.

Wobber: Rejo Zenger

Evaluatie ANPR

De politie Rotterdam-Rijnmond is een van de korpsen, die experimenteert met ANPR (het Automated Numberplate Recognition). Het systeem maakt foto’s van kentekenplaten, verwerkt deze automatisch en checkt de nummerborden automatisch in een database. Zo kunnen auto’s waar iets mee is (geen verzekering, geen APK, gestolen auto, een eigenaar die wordt gezocht) gemakkelijk eruit worden gepikt. Maar de data blijkt ook langer te worden bewaard om bij opsporing mogelijk een doel te dienen. Het College Bescherming Persoonsgegevens greep eerder in, omdat dit opslag te lang duurt. Inmiddels is duidelijk dat er een wens is om gegevens langer te bewaren en zal waarschijnlijk een wetsvoorstel volgen om de opslag op te rekken.

Dit was aanleiding om te vragen wat documenten te openbaren. Beschikbaar zijn diverse documenten, waaronder een evaluatie en een brief met voorbeelden hoe ANPR in het verleden zou hebben geholpen:

Wobber: Brenno de Winter

Dimitri Tokmetzis kreeg recentelijk ook een tweetal opmerkelijke documenten boven tafel:

KLPD documenten over het ANPR

Er is bijzonder weinig aandacht voor de implementatie van het systeem voor de kentekenregistratie (ANPR) dat de politie op dit moment aan het invoeren is. Uit documenten die door middel van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur boven water zijn gekomen, blijkt dat de poltitie de registratie graag landelijk en op alle niveaus (rijkswegen, maar ook binnen gemeenten) wil invoeren en koppelen. Het systeem zou dan niet alleen voor handhavingsdoeleinden, maar ook voor opsporingsdoeleinden gebruikt moeten gaan worden. (meer…)

Reactie gemeente Rotterdam over afpakken camera bij huisbezoek

Op 10 november 2009 voert de gemeente Rotterdam een huisbezoek uit met drie ambtenaren van de gemeente en twee politie-agenten. Een bewonder probeert het incident te filmen, maar zijn camera wordt afgepakt. Na een spoeddebat in de gemeenteraad werd een brief gevraagd, die inmiddels beschikbaar is. De brief is niet via een Wob-procedure beschikbaar gekomen, maar is een heropenbaarmaking. Er loopt nog een Wob-procedure om meer helderheid over gevoerd beleid en dit incident te krijgen.

De gang van zaken rond de website: “politie zoekt”

Om criminelen achter de tralies te krijgen, plaats de politie soms een beschrijving en een foto op een website “De Politie Zoekt“. De tips moeten tot de aanhouding leiden. Maar niet altijd gaat deze vorm van opsporing goed en komt er iemand ten onrechte op de website. Om daarover helderheid te krijgen, werd een Wob-verzoek ingediend bij de Politie Amsterdam-Amstelland. Zij maken de site en voeren het beheer uit.

Het blijkt niet eenvoudig de informatie los te krijgen en onder dreiging van een gang naar de rechter om een voorlopige voorziening te vragen, komt uiteindelijk een deel van de informatie boven tafel. Dan blijken er wel degelijk goede procedures te zijn om mensen aan de site toe te voegen, die altijd even goed worden opgevolgd. Ook blijkt de website niet goed te lopen en moeten de regels worden opgerekt. Er loopt nog een bezwaarprocedure, maar nu zijn de volgende documenten beschikbaar:

Datum: 2 december 2009

Wobber: Brenno de Winter

Wat kost onze politietop?

Op 17 september 2009 start RTL Nieuws een onderzoek naar declaraties met de bijbehorende bonnetjes en kosten van de politietop (de korpchefs). Als de korpsen beseffen dat ze allemaal bevraagd zijn volgt er overleg tussen de journalisten, Wob-expert Roger Vleugels en een batterij aan mensen van de politie. Uiteindelijk leveren alle korpsen en kan de balans worden opgemaakt. Het beeld dat ontstaat is ontluisterend. Opmerkelijk is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek aan de KLPD beantwoordt.

(meer…)

Volgende pagina »