Brief VROM over fusieplannen Woonzorg Nederland, Evean Group en Philadelphia Zorg

Op 11 april 2008 verzoekt Mevrouw Leeflang, jurist bij Boel De Néree de Nederlandse Mededingingsautoriteit om een brief van het ministerie van VROM openbaar te maken. Op 9 mei wordt haar verzoek ingewilligd. Op dezelfde dag blijkt ook M. Tamminga van NRC Handelsblad een vergelijkbaar verzoek te hebben ingediend. Op zijn verzoek wordt later besloten, maar de vrijgegeven documenten komen staan niet op de website van NRC Handelsblad.

De volgende documenten is beschikbaar:

Datum beslissing: 9 mei 2008, 21 mei 2008

Wobber: Mr. F.J. Leeflang

Wobber NRC: M. Tamminga

NOiV in Franekeradeel

Het antwoord van de gemeente Franekeradeel in het grote NOiV-onderzoek. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Datum beslissing 30 maart 2009.

De gang van zaken rond de website: “politie zoekt”

Om criminelen achter de tralies te krijgen, plaats de politie soms een beschrijving en een foto op een website “De Politie Zoekt“. De tips moeten tot de aanhouding leiden. Maar niet altijd gaat deze vorm van opsporing goed en komt er iemand ten onrechte op de website. Om daarover helderheid te krijgen, werd een Wob-verzoek ingediend bij de Politie Amsterdam-Amstelland. Zij maken de site en voeren het beheer uit.

Het blijkt niet eenvoudig de informatie los te krijgen en onder dreiging van een gang naar de rechter om een voorlopige voorziening te vragen, komt uiteindelijk een deel van de informatie boven tafel. Dan blijken er wel degelijk goede procedures te zijn om mensen aan de site toe te voegen, die altijd even goed worden opgevolgd. Ook blijkt de website niet goed te lopen en moeten de regels worden opgerekt. Er loopt nog een bezwaarprocedure, maar nu zijn de volgende documenten beschikbaar:

Datum: 2 december 2009

Wobber: Brenno de Winter

Verloop van het stemmen bij de Waterschapsverkiezingen

De Stichting “Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet” is kritisch over het stemgeheim bij de Waterschapsverkiezingen van 2008. Zij vroegen documenten op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij het doorwerken van de verstrekking kwam een document naar voren dat een vrij opmerkelijk beeld van het verloop van de verkiezingen geeft. Van alles ging mis en daarom zijn de meest bizarre noodmaatregelen genomen. Het volgende document is beschikbaar:

Wobber: Rop Gonggrijp, Stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet

Wat kost onze politietop?

Op 17 september 2009 start RTL Nieuws een onderzoek naar declaraties met de bijbehorende bonnetjes en kosten van de politietop (de korpchefs). Als de korpsen beseffen dat ze allemaal bevraagd zijn volgt er overleg tussen de journalisten, Wob-expert Roger Vleugels en een batterij aan mensen van de politie. Uiteindelijk leveren alle korpsen en kan de balans worden opgemaakt. Het beeld dat ontstaat is ontluisterend. Opmerkelijk is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek aan de KLPD beantwoordt.

Meer lezen

Informatie over het HPV-Vaccin

HPV is een vaccin tegen baarmoederhalskanker. De heer Heijmen wil hier meer over weten en vraagt om verschillende documenten over de vrijgave van het medicijn aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Wob-verzoek wordt ingediend 14 april 2009 en op 22 juni volgt het antwoord. In principe wordt het verzoek ingewilligd, maar een deel wordt doorgestuurd naar Europa. Onduidelijk is waarom dat pas op het moment van de beslissing gebeurd en niet eerder. Ook is het niet helder wat precies de vraagstelling was, omdat de beantwoording voornamelijk reeds publieke documenten betreft. Er zijn geheel geen documenten, die nog geopenbaard zijn (als e-mail, verslagen, enzovoort).

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 22 juni 2006

Bron: Dhr. B.F.P. Heijne, Dimitri.nu

Nieuwe projectdocumenten Rijkswerkplek

Veel geopenbaarde documenten op BigWobber gaan over de ambities van de overheid om open standaarden in te zetten. Hierdoor kunnen burgers en ambtenaren beter communiceren en neemt de afhankelijkheid van leveranciers af. Maar om van een plan tot succes te komen is een hele toer. Diverse Wob-verzoeken behandelde dit onderwerp al. Maar nog niet veel op landelijk niveau. Toch: als in Den Haag plannen worden gemaakt, is het de vraag hoe goed zij zijn zich los te worstelen. Het monsterproject DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst) moet rijksambtenaren voorzien van een desktop en kost 65 miljoen.

Momenteel speelt er veel, maar dat is tijdkritisch nieuws. Omdat de Wob sinds de wetswijziging van 1 oktober 2009 te traag zou zijn en het betreffende Ministerie van Binnenlandse Zaken zeer traag in het beantwoorden in verzoeken is, dreigde het journalistieke momentum verloren te gaan. Daarom is gezocht naar andere wegen om feitelijke informatie te krijgen. Eerder ontvingen wij al langs andere weg documenten. Ook daarna niet stil gezeten om nieuwe documenten te vergaren. Dat lukte. Uit nieuwe documenten wordt duidelijk dat het project forse vertraging heeft opgelopen en zijn plannen van versie 2.0 van DWR bekend geworden. Alleen dit project is recentelijk vervangen door DWR NXT (spreek uit ‘next’) en daar wordt het werk van 2.0 gedeeltelijk overgedaan.

Meer lezen

Ter Horst wil niet praten over de Wob

Minister Guusje ter Horst heeft geweigerd een gesprek aan te gaan met de Nederlandse Vereniging van Journalisten over C2000 en de Wet openbaarheid van bestuur. Deze twee onderwerpen zijn een groot knelpunt voor verslaggeving en maken het volgen van het handelen van de overheid een stuk moeilijker. In een reactie zegt de NVJ erg teleurgesteld te zijn.

Meer lezen