Tag: aanbestedingsregels

Kamervragen Socialistische Partij (SP) over status VNG

De Socialistische Partij heeft kamervragen gesteld over de gevolgen van de uitspraak van de rechter dat de VNG geen bestuursorgaan is en niet onder de Wob valt. Opmerkelijk daarbij zijn de vragen die erop lijken te duiden dat de partij van mening is dat gemeenten de diensten van de VNG horen aan te besteden en dat een belangenorganisatie, zoals de VNG, geen bijzondere positie horen te hebben en niet langer horen deel te nemen aan ambtelijke werkgroepen.

De partij is – evenals GroenLinks – zeer vocaal dat zij van mening zijn dat de VNG onder de Wob hoort te vallen.

(meer…)

GOUD-stukken

Het project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop) moet een zevental ministeries voorzien van een nieuwe desktop. De aanbesteding voor het project is omstreden, omdat uit uitgelekte stukken van de aanbesteding een beeld naar voren komt dat het project zich niet aan overheidsregels houdt. Zij lijkt Microsoft een voorkeurspositie te genieten en lijken open standaarden en open source niet hoog op de agenda te staan, terwijl dit wel de afspraak zouden is. Er volgen meerdere Wob-verzoeken, waaronder een tweede levering van documenten.

Michiel Leenaars van Stichting NLNet dient op 20 mei 2008 een Wob-verzoek in dat na een bezwaar procedure op 29 augustus 2008 wordt gehonoreerd. Een bezwaar volgt op 9 september en behelst meteen een nieuwe Wob-verzoek, waarop 10 december wordt beslist met weglating van stukken. Op 30 december volgt de beslissing op bezwaarschrift.

(meer…)

Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort – antwoord

De Gemeente Amersfoort start een aanbesteding voor desktopcomputers. In het bestek worden een aantal producten met naam een toenaam gevraagd en volgens experts staat juist dat haaks op de aanbestedingswetgeving. Over de gang van zaken is vooral bij de aanhangers van open-sourcesoftware veel te doen. Omdat de gang van zaken meer vragen oproept dient IT-journalist Brenno de Winter een wob-verzoek in. (meer…)

Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort

De Gemeente Amersfoort start een aanbesteding voor desktopcomputers. In het bestek worden een aantal producten met naam een toenaam gevraagd en volgens experts staat juist dat haaks op de aanbestedingswetgeving. Over de gang van zaken is vooral bij de aanhangers van open-sourcesoftware veel te doen. Omdat de gang van zaken meer vragen oproept dient IT-journalist Brenno de Winter een wob-verzoek in. (meer…)