Tag: ACTA

De niet-publieke reacties op de internetconsultatie ACTA

De overheid neemt deel aan achterkamertjesonderhandelingen om tot het handelsverdrag ACTA te komen. Op een van de schaarse momenten is de verdragstekst vrijgegeven en in een uniek moment mocht er vanuit de burger worden gereageerd. Echter bij de internetconsultatie zijn niet alle documenten vrij gegeven. Daarom is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd de overige documenten ook vrij te geven. De reactie zijn beschikbaar gekomen.

Wobber: Brenno de Winter

Internetconsultatie ACTA

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op basis van de voorlopige versie van April 2010 van het concept ACTA-verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) een consultatie gehouden. Er zijn twee brieven openbaar:

Dutch internal ACTA-documents

Several nations are negotiating ACTA, the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. In the Netherlands the Department of Economic Affairs is coordinating this. Three internal documents that reveal negotiation positions, struggles and obstacles came to my attention. Originally the text were written in Dutch in government workers’ slang. They also clearly show how people within Dutch government see the treaty and the process. On my request a friend, let’s call him John Doe, translated them to make them available.

(meer…)

ACTA-verslagen van het Ministerie van Economische Zaken

Nederland neemt deel aan onderhandelingen over ACTA ( Anti-Counterfeiting Trade Agreement), een verdrag dat intellectuele eigendom moet beschermen. Er is veel kritiek op de gang van zaken, omdat alles in achterkamertjes wordt uitonderhandeld. Het proces wordt gekenmerkt door geheimzinnigheid, terwijl er af en toe wel documenten uitlekken. Daaruit blijkt dat er veel gevolgen voor de gewone burger kunnen zijn.

Aan het verdrag onderhandelen De Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Australië, Jordanië, Singapore, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico. Opmerkelijk is de afwezigheid van landen als Rusland en China, omdat juist daar veel producten worden nagemaakt. Langs een andere weg dan de Wob komen een aantal verslagen beschikbaar. De inhoud is interessant, omdat deze informatie bij een eerder Wob-verzoek tot en met bezwaar werd geweigerd. U treft ze hieronder aan. (meer…)

De onderhandelingen over ACTA

Nederland neemt deel aan onderhandelingen over ACTA ( Anti-Counterfeiting Trade Agreement), een verdrag dat intellectuele eigendom moet beschermen. Er is veel kritiek op de gang van zaken, omdat alles in achterkamertjes wordt uitonderhandeld. Het proces wordt gekenmerkt door geheimzinnigheid, terwijl er af en toe wel documenten uitlekken. Daaruit blijkt dat er veel gevolgen voor de gewone burger kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat er plannen zijn om mensen van internet te verbannen bij veronderstelde overtredingen. Ook komen er mogelijk gevangenisstraffen aan voor het overtreden van regelgeving.

Aan het verdrag onderhandelen De Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Australië, Jordanië, Singapore, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico. Opmerkelijk is de afwezigheid van landen als Rusland en China, omdat juist daar veel producten worden nagemaakt. In een Wob-verzoek wordt geprobeerd helder te krijgen wat er nu wel en niet wordt onderhandeld. Het duurt maanden om een beslissing te krijgen en tientallen herinneringen zijn nodig om eindelijk te beantwoording te komen. Eindelijk komt er een beslissing op het Wob-verzoek, maar ook in Nederland blijft veel informatie onder de pet. Tegen de beslissing wordt bezwaar tegen het brede pallet aan uitzonderingsgronden aangetekend. Het bezwaar wordt in een dertien pagina’s tellende beslissing verworpen.

(meer…)