Tag: Beleidsketen

Rechtszaak tegen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vandaag ben ik een rechtszaak gestart tegen de Vereniging NederlandseĀ  Gemeenten. Inzet is om inzage te krijgen hoe het beleid rond NOiV (open standaarden en open-sourcesoftware) wordt uitgevoerd. Die transparantie kwam er niet, maar een discussie of er wel aan de Wob moest worden voldaan. Eerst werd er telefonisch mededeling gedaan, waarna een Wob-verzoek naar alle gemeenten volgde. Uiteindelijk volgde een beslissing. Het gevolg is dat er cruciale informatie over het beleid in dit dossier ontbreekt. Om dat te doorbreken is nu een rechtszaak gestart bij de bestuursrechter in Arnhem. De discussie is tot op dit moment als volgt verlopen:

Wanneer de zaak zal dienen bij de rechter is nog niet duidelijk.