Beveiligingsincidenten bij de overheid

Bij het National Cyber Security Center (NCSC) komen meldingen van ICT-beveiligingslekken binnen. Gevraagd is naar een overzicht van meldingen in periode juni 2011 tot en met november 2012. De meeste meldingen zijn geopenbaard, waarbij een paar incidenten zijn geweigerd met een beroep op de veiligheid van de staat, internationale betrekkingen of lopende opsporing en vervolging. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Reactie FarMedvisie in reactie op datalek

Reactie FarMedvisie n.a.v. ontvangen informatie NU.nl

Op 21 mei is ons ICT systeem aangevallen. Binnen 2 minuten is dit door ons gesignaleerd. Deze aanval is vervolgens door ons gepareerd. Voor ons is de aanval direct aanleiding geweest onze getroffen beveiligingsmaatregelen te evalueren. Vanaf 22 mei zijn er door ons aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Meer lezen

Notities ter voorbereiding van de ronde tafel DigiNotar

De volgende tekst is geschreven aan de kamerleden van de vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken bij de hoorzitting over DigiNotar.

Toen ik enkele minuten na een Twitter-bericht van een Iraniër werd gebeld dat er iets speelde bij DigiNotar was voor mij evident dat dit een incident van een fors kaliber was. Meteen was duidelijk dat als het verhaal waar zou blijken er mensenlevens in Iran op het spel stonden. Pas later die nacht werd duidelijk dat ook Nederland via PKI Overheid betrokken was en dat hier wel eens gevolgen voor het maatschappelijk verkeer zouden zijn. Ter verduidelijking: dat is collateral damage bij deze inbraak en zeker niet de hoofdzaak. Dat het wel hoofdzaak is geworden heeft alles met de falende incident response te maken.

Meer lezen

De opslag van beelden van Amerikaanse bodyscans

In de Verenigde Staten blijken de bodyscanners in rechtbanken beelden op te slaan. Ook de luchtvaartautoriteiten vragen om scanners om dit te kunnen doen. Aan het Amerikaanse Congres meldt de luchtvaartbeveiligingsautoriteit (TSA) dat dit alleen voor “opleiding, testen en evaluatie” is. De volgende documenten zijn daarover beschikbaar:

De beveiliging van het EPD

Rond het elektronisch patiëntendossier is veel te doen rond beveiliging. Door een ‘hacker’ in te huren zou moeten blijken dat alles goed zit. Om meer duidelijkheid te krijgen rond de staat van de beveiliging. Uit onderzoek ontstaat de ernstige verdenking dat er meer documenten bestaan dan er daadwerkelijk zijn geleverd en ook worden er documenten geweigerd. Opvallend is ook dat veel van de ‘geopenbaarde documenten’ reeds publiek zijn en daardoor niet verstrekt hadden moeten worden. Al met al grond genoeg voor het starten van een bezwaarprocedure, die op dit moment nog loopt.

Meer lezen

Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere

Op 10 februari 2010 publiceerde het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Almere een persbericht waarin het “Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Almere” genoemd werd. Op basis van deze evaluatie wil de gemeente de communicatie tussen de observanten en gemeente beter gaan organiseren. Met de meeste meldingen blijkt niets te gebeuren. De evaluatie zelf wordt niet gepubliceerd.

Meer lezen

Cameratoezicht in Amsterdam Slotervaart in 2009

Op de website eenveiligamsterdam.nl zijn een aantal beleidsdocumenten over het cameratoezicht in Amsterdam te vinden. Over het toezicht in het stadsdeel Slotervaart is echt weinig te vinden. Het meest recente document is een brief van burgemeester Cohen aan het stadsdeel Slotervaart uit eind 2007 waarin hij de toestemming met een jaar verlengd, tot 31 december 2008.

Een jaar na het aflopen van de verlengde toestemming hangen de camera’s er nog altijd. Een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur moet helderheid geven.

Meer lezen

De privacy en beveiliging van de kilometerprijs

In Nederland is een discussie ontstaan over de privacy van de kilometerprijs (vroeger beter bekend als de kilometerheffing of het rekeningrijden). Vooral het kastje dat iedere auto moet krijgen, zou als gevolg hebben dat mensen op ieder moment van de dag in de gaten worden gehouden. Ook vallen er de nodige vragen bij de beveiliging te stellen. De maatregel is volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een belangrijke maatregel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Op 13 december wordt om feitelijke helderheid te krijgen een verzoek ingediend met een beroep op zowel de Wet openbaarheid van bestuur alsmede het verdrag van Aarhus (recht op openbaarheid op basis van de milieu-aangelegenheid). Dit is expliciet gedaan om daarmee ruimere toegang tot informatie te krijgen en sneller een beslissing genomen moet worden.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat reageert snel en op 21 december volgt informeel overleg. Besloten wordt de Wob – ook gelet op de omvang – in meerdere fases te beantwoorden. Het gedeelte met specificaties wordt in deze Wob in overeenstemming geweigerd, omdat er nog een lopende aanbesteding is. Na het gunnen wordt deze informatie op zeer korte termijn verstrekt.

Meer lezen