De privacy-audits van de politie

De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom vroeg zich af hoe het met de privacy bij de politie zit en vroeg alle privacy-audits op. Uit de analyse blijkt dat de hermandad zich structureel niet aan de wet houdt. De navolgende documenten zijn beschikbaar:

 

De resultaten zijn door Bits of Freedom verwerkt tot een rapportage met het hele onderzoek, waarbij ook de brongegevens (.ods-bestand) beschikbaar zijn.

Wobber: Rejo Zenger

Wob-verzoek dataretentie

Om duidelijkheid te krijgen welke gegevens er toch allemaal worden opgeslagen voor dataretentie vroeg Rejo Zenger met een beroep op de Wob stukken hierover op. Het verzoek was:

In een brief aan de Tweede Kamer noemt u het Project Dataretentie dat bij uw ministerie loopt. U geeft aan dat binnen het project scenario’s worden ontwikkeld voor het realiseren van het geautomatiseerd aanleveren van historische identificerende gegevens en van verkeers­gegevens door telecommunicatie aanbieders aan de bevoegde autoriteiten.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u om alle documenten te openbaren die betrekking hebben op het Project Dataretentie. Dit verzoek heeft betrekking op beide deelprojecten (HNAW en HVG).

Meer lezen

Bewaarplicht Verkeersgegevens

Maurice Wesseling vraagt namens Bits of Freedom, een voormalige actiegroep voor digitale burgerrechten, wobt het Ministerie van Economische Zaken op 2 juni 2004. Hij wil documenten hebben met betrekking tot de bewaarplicht verkeersgegevens. Opmerkelijk aan het verzoek is dat vooraf al wordt ingegaan op mogelijke uitzonderingsgronden en de tekst draagt duidelijk de hand van Wob-goeroe Roger Vleugels. De beslissing valt op de 28 juli 2004. Niet alle documenten worden vrijgegeven, omdat er persoonlijke beleidsopvattingen zijn, persoonlijke gegevens kunnen uitlekken of bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn (bij de FIOD-ECD).

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 28-07-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken