Onderzoek naar maatschappelijke ontwrichting en nationale veiligheid

Het Ministerie van BZK heeft onderzoek gedaan in mei 2005 naar de maatschappelijke ontwrichting in de maatschappij en hoe problemen op het terrein van nationale veiligheid te voorkomen is. Alle ministeries zijn gevraagd een zelfevaluatie in te vullen en een collegiale toetsing te houden. Hierop is een hoofdlijnenrapport verschenen en daarbij horen 15 rapportages per incidentcategorie. Ook  zijn er een aantal rapportages verschenen die het resultaat zijn van de zelfevaluaties Nationale Veiligheid die het terrein van terrorismebestrijding raken van de departementen Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie. Uiteindelijk leidde dit tot een strategie nationale veiligheid en een werkprogramma 2007-2008 (dit zijn openbare documenten en geen wob-vangst). Het NOS-journaal heeft op 16 mei 2007 gewobt om de documenten te krijgen.

Op 20 juni 2007 besluit het ministerie te vertrekken. Echter een deel heeft betrekking op natuurlijke personen en wordt niet verstrekt. De collegiale toetsing zijn werkdocumenten en hoeven niet te worden gegeven en de interne communicatie ook niet, omdat dat persoonlijke opvattingen bevat. Ook krijgt de Tweede Kamer meteen de informatie

Meer lezen