Kwetsbaarheidsanalyse Spionage AIVD

De AIVD heeft een kwetsbaarheidsanalyse opgesteld en beschikbaar gemaakt. Deze was eerder gepubliceerd op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar inmiddels verschoven naar een andere locatie. Daarom wordt het document hier geherpubliceerd: