Tag: consulaire bijstand

Hoofdstuk Bijstand aan gedetineerden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt op 23 juni 2008 een Wob-verzoek om het  hoofsdstuk uit het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse zaken (HBBZ) inzake consulaire bijstand aan gearresteerden en gedetineerden te ontvangen. Het verzoek wordt op 30 juni 2008 geheel gehonoreerd. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 30-06-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Hoofdstuk handboek over Consulaire Bijstand

Iemand wobt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 29 april 2008 om het hoofdstuk Consulaire Bijstand uit het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse zaken (HBBZ) te ontvangen. Op 13 mei wordt het verzoek volledig gehonoreerd en zijn er dus de volgende documenten beschikbaar:

Datum verstrekking: 13-05-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Handboek Consulaire Zaken en Personenverkeer

Iemand wobt 0p 6 juni 2007 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de ontbrekende hoofdstukken uit het interne Handboek Consulaire Zaken en Personenverkeer te ontvangen. In een eerdere wob waren al enkele hoofdstukken openbaar gemaakt. Het nieuwe verzoek moet de ontbrekende hoofdstukken duidelijk maken. Op 29 juni 2007 vindt verstrekking plaats. Het verzoek wordt slechts ten dele gehonoreerd, omdat er ook procedures zijn om fraude aan te pakken rond het verkrijgen van tijdelijke paspoorten. (meer…)

Repatriëring uit buitenland (consulair personen- en zakenverkeer)

Hoe zit het met het repatriëren van Nederlanders naar Nederland toe? Met die vraag wobte iemand het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 5 juli 2005. Er speelde al een zaak en daarop werd gevraagd om informatie over repatriëren in het algemeen en repatriëring van mensen in geestelijke nood en die gedetineerd zijn. De vraagstelling gaat ook uit van het wedertoelaten van een vreemdeling na uitwijzing en behandelt ook het WOTS-verdrag (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen). Het verzoek wordt in het geheel gehonoreerd op 29 juli. Wel meldt het ministerie bij publicatie op de website dat het hier interne beleidsregels betreft, die continu kunnen veranderen en dat het hier geen verzoek vanuit de media betreft. (meer…)