Tag: Europese Commissie

De naheffing van Europa voor Nederland – Eurowob

Dagblad De Telegraaf verzocht het Ministerie van Financiƫn om openbaarmaking van stukken rond de naheffing van de EU. Toen deze werden geweigerd, is een verzoek ook via de Eurowob bij de Europese Commissie ingediend. Veel stukken werden geweigerd, omdat Nederland hier bezwaar tegen had. Inmiddels is een deel van bezwaren onder druk van een lopende rechtszaak bij het Gerecht van de Europese Unie opgeheven en zijn documenten vrijgegeven. Voor de Nederlandse Wob is de zaak inmiddels ook aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter. Beschikbaar zijn nu de volgende stukken:

Wobber: De Telegraaf

 

Bemoeienis van de overheid met aanleg en exploitatie breedband netwerken

De Nederlandse Vereniging van Kabelbedrijven, VECAI wobte om duidelijk te krijgen welke bemoeienis de overheid heeft gehad met het aanleg en exploiteren van breedband netwerken. Daarbij ging het niet alleen om communicatie tussen diverse ministeries, maar ook met gemeenten en de Europese Commissie. Op 13 december 2004 werd informatie verstrekt. De volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

Een aantal documenten zijn niet verstrekt om uiteenlopende redenen. Deze staan in de beslissing genoemd. Vaak gaat het om uitzonderingsgronden als intern beraad of bedrijfsgeheimen. Om privacyredenen is flink gestreept in veel communicatie en zijn er soms hele gedeelten tekst niet te lezen.

Datum levering: 13-12-2004

Bron: Ministerie van BZK