Chronologie rond VENONA

Dit is de tijdtabel rond VERONA, een project van de NSA. Het is na een procedure door de NSA openbaar gemaakt.

1 February 1943
Gene Grabeel begins VENONA at Arlington Hall.
November 1943
Lieutenant Richard Hallock makes first break into Soviet diplomatic cipher; break expanded by Frank Lewis.
During 1943
VENONA program expands; Captain F. Coudert and Major William B. S. Smith in charge.
November 1944
Break made in KGB cipher by Cecil Phillips, Genevieve Feinstein, Lucille Campbell.
1945
Gouzenko defects; Elizabeth Bentley and Whittaker Chambers tell FBI about Soviet espionage in U.S.
May 1945
Military intelligence teams find Soviet codebooks in Saxony and Schleswig, Germany.
July-December 1946
Meredith Gardner begins to analytically reconstruct KGB codebook; translates a few messages including one about the atomic bomb.
30 August 1947
Meredith Gardner’s study of KGB covernames in the messages.
September 1947
Carter W. Clarke of G-2 advises S. Wesley Reynolds, FBI, of successes at Arlington Hall on KGB espionage messages.
19-20 October 1948
Robert J. Lamphere, FBI HQ, begins liaison with Meredith Gardner and great number of espionage cases opened.
1948-1951
Exploitation of VENONA exposes major KGB espionage agents such as Klaus Fuchs, Harry Gold, David Greenglass, Theodore Hall, William Perl, the Rosenbergs, Guy Burgess, Donald Maclean, Kim Philby, and Harry D. White.
1952-1953
An earlier KGB cryptosystem exploited; GRU messages attacked. More espionage agents identified over the next two decades.
1953
CIA officially briefed on VENONA and begins to assist in counterintelligence work.
1960
U.K. begins to exploit Naval GRU messages.
1960-1980
Hundreds of first-time translations of messages; many earlier translations reissued.
1 October 1980
VENONA ends.

All FOIA’s in the world, overzicht van Wobs ter wereld

Roger Vleugels heeft zijn nieuwe overzicht van Wob-wetgeving in de wereld:

– 88 countries do have a FOIA in power
        – 7 more than in last years update:
          El Salvador, Ethiopia, Guinea-Conakry, Liberia,
          Niger, Nigeria, Tunesia
– Country 89 – Malysia
        – In the section with the sub-national FOIAs a lot of improve-
          ments among them the FOIA of Selangor, a state of Malysia
          which itself has no FOIA in power
– Africa is catching up – Europe: a stand still
        – Most of the new countries are African ones
        – The black spots in Europe [Luxembourg, Malta, Spain and
          some smaller entities] remain black, although there are
          some hopeful signs in Spain
– 100 FOIA countries wthin 2-3 years
        – about a dozen countries do have a serious draft or even
          an already adopted/approved FOI law, see the B section,
          so it is safe to say that within 2-3 years in 100 countries
          FOIAs will be in power
– Positive and negative
          Several countries are moved from the C to the B section
          and some are downgraded from the B to the C section
– Extra remarks
        – There are more FOIA lists; in my overview the date on which a
          FOIA comes into power is the decisive one, Other dates like the
          one for approval or adoption are also mentioned in my overview
        – This update has more than 250 improvements
        – Please feel free to mail me corrections.
        – Please mail me information on FOI request volumes, see bottom
          of page 2 and page 13-14-15.
        – More information on the journals I publish, page 30-31
        – Next years update will be published mid september 2012

Nederland wobt nog steeds heel weinig

Ieder jaar brengt Wob-expert Roger Vleugels een overzicht van de stand van wobben in de wereld uit. Opvallend daarbij is dat er in Nederland fors minder wordt gewobt dan in heel veel andere landen. Het overzicht laat dit jaar zien dat in Noorwegen 125 maal zo vaak als in Nederland wordt gewobt. Ook is de lijst uitgebreider dan ooit, want weer nieuwe landen hebben wetgeving gekregen.

Een opvallende ontdekking is het bestaan van Wob-wetgeving in de Goede Vrijdagakkoorden rond de beoogde vrede in Noord-Ierland Het totale overzicht is hier beschikbaar:

Podcast: Het Icelandic Modern Media Iniative

IJsland heeft verregaande regels aangenomen rond persvrijheid en openbaar bestuur. De motie is unaniem door het parlement aangenomen en ook de president heeft zich voorstander verklaard. Uiteindelijk worden hiervoor dertien wetten aangepast. Het gevolg is dat de Wob in IJsland een van de meest verregaande ter wereld wordt en dat persvrijheid ook een van de beste ter wereld wordt. Dit omdat beide onderwerpen nauw verweven zijn.

Wikileaks ervaart dagelijks wat het openbaar maken van documenten voor gevolgen kan hebben. In de podcast wordt eerst het probleem geduid om vervolgens nadrukkelijk stil te staan bij IMMI (Icelandic Modern Media Initiative). Daarna wordt duidelijk dat het Europees Parlement nadrukkelijk probeert te leren van de regelgeving en te kijken hoe dit in Europa vorm van krijgen.

FOIA Communities and their Growing Pains

Wob-deskundige Roger Vleugels beschrijft in onderstaand Engelstalig artikel de problemen rond gemeenschappen die rond openbaarheid van bestuur zijn ontstaan.

Freedom of information is a very young right. Young in every perspective: legal, political, cultural. This goes for the FOIAs of the nineties or younger but also for the older and oldest FOIAs. A law in power for only three or four decades is a very young law.

Being young means that there will be growing pains on the road to maturity. From a legal perspective the FOIAs are not even a juvenile. As a consequence the FOIA communities are also in maturing processes. Together this causes pains but more important challenges and opportunities for all those committed to freedom of information.

Meer lezen