Kopie rapport incidentele bezoeken FPC Veldzicht

Toen op 29 juni 2005 de verloven van personeel werden ingetrokken heeft iemand een wob-verzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie. De vraag was om een rapport rond incidentele bezoekenvan de Raad voor Stafrechtstoepassing en Jeugdbeleid (RSJ) aan FPC Veldzicht in Balkbrug. Dit verzoek is gedeeltelijk gehonoreerd meldt Justitie, maar het blijft onduidelijk waarom dat slechts gedeeltelijk is omdat de beslissing op het wob-verzoek niet is gepubliceerd. De verstrekking wel:

Datum verstrekking: 05-10-2005 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Justitie