Tag: golfoorlog

Onderliggende stukken van de Commissie Davids rond de inval in Irak

Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. De vrijgegeven stukken komen vast beschikbaar.

(meer…)

Besluit ondersteuning oorlog in Irak

Iemand wobt het Ministerie van Buitelandse Zaken op 9 oktober 2008 om documenten met betrekking tot de besluitvorming  voor het Nederlandse standpunt voor de inval in Irak. Het verzoek wordt 20 november gedeeltelijk gehonoreerd. Vooral interne documenten met de mening van ambtenaren worden niet vrijgegeven. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 20-11-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken