Nederlandsbeleid t.o.v. Irak in jaren ’80

Diverse mensen hebben het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewobt op de relatie tussen Nederland en Irak in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Er is een Wob-verzoek als voorbeeld bijgevoegd, die symbool staat voor meerdere verzoeken. De herhaalde interesse van mensen was de reden dat het ministerie de documenten breder te openbaren. Een beslissing is niet aanwezig, maar Buitenlandse Zaken stelt dat de verzoeken gedeeltelijk gehonoreerd zijn. In het dossier komen verwijzingen over chemische wapens, handelsmissies, de oorlog met Iran, samenwerkingsovereenkomsten,

Meer lezen