Tag: ICT Office

Moet gratis software aanbesteed worden?

De Rijksoverheid gaat samenwerken in de communicatie naar de buitenwereld toe. In Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) komt er ook een website voor alle departementen in de rijkshuisstijl. Voor de website is het open source en gratis Hippo systeem geslecteerd. Maar hoe en waarom blijft onduidelijk. Om meer duidelijkheid te krijgen dient de Branchevereniging ICT~Office een Wob-verzoek. Aanleiding is de vrees dat het gebruik van de software had moeten worden aanbesteed. De Wob telt zeker 70 vragen is met 14 pagina’s behoorlijk lijvig. Op dit moment is alleen het Wob-verzoek beschikbaar:

Wobber: Mr. P.C. van Schelven, ICT Office met dank voor het beschikbaar stellen

Datum beslissing: nog onbekend