Tag: inhuurkrachten

Inhuur van extern personeel in 2007

Iemand heeft in een wob-verzoek verzocht om een gespecificeerd overzicht van alle inhuurkrachten bij alle ministeries gevraagd. Het verzoek is gehonoreerd. Het Ministerie van Defensie publiceert echter alleen de beslissing op het wob-verzoek en niet de inhoudelijke gegevens. De vertrekking komt van alle ministeries:

Datum beslissing:

  • 03-12-2007 Beslissing op wob-verzoek door het Ministerie van Defenesie
  • 14-01-2009 (datum publicatie op website Ministerie van Algemene Zaken)

Bron:

  • Ministerie van Algemene Zaken
  • Ministerie van Defensie