Tag: inval irak

Onderliggende stukken van de Commissie Davids rond de inval in Irak

Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. De vrijgegeven stukken komen vast beschikbaar.

(meer…)

De politieke steun voor de inval in Irak

NRC heeft via een Wob-verzoek inzage gekregen in documenten omtrent de besluitvorming deel te nemen aan de oorlog in Irak. Omdat deze documenten nog niet inzichtelijk waren, volgde een verzoek op 1 februari 2009 om de vrijgegeven stukken breder vrij te geven. Abusievelijk was de indruk er dat het ging om documenten, die door RTL Nieuws waren verkregen. Dit bleek niet juist te zijn. Het verzoek was ingediend bij het Ministerie van Algemene Zaken dat voor besluitvorming de logische plek voor deze documenten zou zijn. Echter werd het verzoek na lang dralen doorgeleid naar het Ministerie van Defensie. Op 29 oktober werden de stukken toegestuurd.

Het volgende document is beschikbaar: documenten rond de steun aan de inval in Irak

De oorlog in Irak

Iemand wobt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2007 om documenten rond de oorlog in Irak te krijgen. Niet alles wordt openbaar gemaakt en na bezwaar volgt beroep bij de rechter. Die geeft de wobber gelijk en het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet ontbrekende passages binnen zes weken ophoesten. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 04-09-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken