Miljoenensubsidie Kenniswijk BV

Op 11 september 2004 wobt het Digital Film Center (DFC), een BV,  het Ministerie van Economische Zaken. Eerder was geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de subsidiëring van Kenniswijk Regio Eindhoven BV met €1.300.000,–. Daarbij is vooral over vier ton onduidelijkheid. De besteding van het geld had volgens DFC moeten zijn aangemeld bij de Europese Commissie. Behalve een verzoek om informatie wordt daarom gevraagd of dit kan worden getoetst in Brussel als dat nog niet gebeurd is. Op 19 oktober volgt de beslissing op het Wob-verzoek, waarbij antwoord op de vragen wordt gegeven en de documenten worden verstrekt:

Datum verstrekking: 19-10-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken