Tag: Leges

Videoverslag legesrechtszaak de Winter vs. Kaag en Braassem

Op 22 maart 2010 diende mijn rechtszaak tegen de gemeente Kaag en Braassem. De inzet was een legesheffing voor het opvragen van documenten via een Wob-verzoek. Mag een gemeente daarbij leges heffen? Ik denk van niet, terwijl de gemeente het tegenovergestelde denkt. De beelden zijn gemaakt in het kader van het project Woberator door Sebastiaan ter Burg, die ze welwillend ter beschikking stelde.

Rechtszaak tegen de gemeente Kaag en Braassem from Brenno de Winter on Vimeo.

Rechtszaak Brenno de Winter tegen Kaag en Braassem from Brenno de Winter on Vimeo.

Verweerschrift Gemeente Kaag en Braassem en zittingsdatum in legeszaak

Op 22 maart 2010 dient om 14:00 van mijn rechtszaak tegen gemeente Kaag en Braassem bij de rechtbank Den Haag. In de kern gaat de zaak om de vraag of er leges voor informatie kunnen worden geheven. Daarbij gaat het niet om verstrekking op papier, maar om het nemen van een beslissing. Ofwel: mogen burgers zonder belemmering toegang tot documenten hebben. De stukken rond deze zaak publiceerde ik al eerder op BigWobber.

Volgens de Gemeente Kaag en Braassem is dit wel het geval. Zij hebben gereageerd in een kort repliek dat simpel stelt dat zij van mening zijn dat zij wel legesheffing, omdat een aanvrager belang heeft bij de Wob. Daarbij betogen zij dat ik journalist ben en dat dit dan ook mijn broodwinning is. Daarbij sturen zij stukken die betrekking hebben op de zaak mee.

Ofschoon eerder reeds er al de relevante gronden zijn opgevoerd, volgt er een korte reactie op het repliek van de gemeente. Natuurlijk sta ik open voor nieuwe inzichten, aanvullende gronden of reacties. Uw inzichten en reacties zijn dan ook welkom in mijn e-mailbox.

Rechtszaak tegen Kaag en Braassem om leges (NOiV)

Het Wob-verzoek rond de uitvoering van het actieplan Nederland Open in Verbinding liep wat bijzonder, omdat de gemeente leges vordert voor het behandelen van een Wob-verzoek. Tegen de beslissing wordt bezwaar aangetekend, maar Kaag en Braassem weigert inhoudelijk de juridische argumenten te behandelen. Samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten heb ik de zaak nu voorgelegd aan de bestuursrechter in Den Haag. (meer…)

Brief NVJ over gesprek met Guusje Ter Horst over Wob

De NVJ heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje ter Horst, een brief gestuurd om overleg met haar te hebben over het toegang krijgen tot informatie voor journalisten. Sinds de introductie van C2000 kunnen journalisten niet meer bij informatie over incidenten komen, terwijl er wel een oplossing was toegezegd.

Ook wil de NVJ overleg over de Wet openbaarheid van bestuur. Vanaf 1 oktober worden de termijnen voor beantwoording opgerekt van 2 naar 4 weken, waarbij het ook nog eens mogelijk is deze verder te verlengen naar 8 weken. Daarmee doet Nederland het slechter dan bijna alle andere landen als het op de snelheid van beantwoorden aankomt. Ook stellen zij de legesheffingen ter discussie in de hoop een rechtszaak te voorkomen.

De brief is beschikbaar in twee formaten: .doc en .pdf

Wob-verzoek kan dure grap worden

Voor het lijfblad “De Journalist” van de Nederlandse Vereniging van Journalisten heb ik een artikel geschreven over de problemen rond het gebruik van de Wob. Bij het onderzoek naar Nederland Open in Verbinding kwam opeens een nieuwe materie naar boven: het rekenen van geld voor de toegang tot informatie of wel het afsluiten van de route om gratis inzage in documenten te krijgen. De zaak is de aanleiding voor het organiseren van de benefiet bijeenkomst.

(meer…)

Volgende pagina » « Vorige pagina
Click to access the login or register cheese