Tag: mensenrechten

Positie van Shell in Nigeria

Er is veel discussie over de rol van Shell in Nigeria. Daarbij gaat het om de positie van mensenrechten en milieukwesties. Om meer duidelijkheid te krijgen over de rol van de Nederlandse overheid verzocht journalist Lise Witteman om documenten hierover. De navolgende documenten zijn beschikbaar:

Verzoeker: Lise Witterman

Wobber: Brenno de Winter

PERSBERICHT – Economische Zaken meest effectief in obstructie transparantie

DEN HAAG – Op de Nederlandse editie van de internationale Right To Know Day zijn de prijzen voor transparant bestuur uitgereikt. Het Ministerie van Economische Zaken blijkt het meest effectief in de obstructie bij transparant bestuur. G. de Jong van de politie Rotterdam-Rijnmond werd verkozen tot de meest transparante ambtenaar. GroenLinks kondigde het voornemen aan te komen met een initiatief wetsvoorstel, terwijl de Nederlandse Vereniging van Journalisten een onderzoek naar misbruik van de Wob start. Ook werd een hulpmiddel gelanceerd om burgers te helpen met het onderzoeken of hun vraag te beantwoorden is met de Wet openbaarheid van bestuur en geeft hulp dat te realiseren. (meer…)

Welke zaken rond mensenrechten lopen er in Europa?

Op 11 juli 2008 wobt iemand het Ministerie van Buitenlandse Zaken om duidelijkheid te krijgen over de lopende zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Daarbij gaat het om artikel 3 (verbod op marteling) en artikel 8 (Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Gedeeltelijk wordt dit verzoek op 23 juli gehonoreerd en voor een gedeelte verwijst het ministerie naar het hof in Straatsburg. In de lijst staan 43 zaken vermeld. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 23-07-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken