Tag: nevenfuncties

Nevenfuncties bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Op 28 november 2006 vraagt Roel Geeraedts van RTL Nieuws het Ministerie van OCW om een geanonimiseerd overzicht van de nevenfuncties van hogere ambtenaren. Op 12 december heeft de wobber contact met het Ministerie van BZK, waar ook een wob hierover loopt,  over de precieze invulling en wordt afgesproken alleen te vragen naar functionarissen in schaal 16 of hoger. De beslissing valt op 2 februari 2007 en wordt aan het verzoek voldaan:

Datum verstrekking: 02-02-2007

Bron: Ministerie van OCW

Nevenfuncties van ambtenaren Algemene Zaken

Roel Geeraedts van RTL Nieuws vraagt op 28 november 2006 het Ministerie van Algemene Zaken de nevenfuncties van ambtenaren sinds 1 januari 2005. In de beslissing van 19 januari 2007 wordt de informatie genonimiseerd verstrekt van zes nevenfuncties:

Datum verstrekking: 29-01-2007

Bron: Ministerie van Algemene Zaken

Zie ook:

Wat doet een directeur behalve werken?

Een man vraag op 28 november 2006 om een lijst met nevenfuncties, na overleg met de wob-indiener blijkt het te gaan om directeuren van het Ministerie van BZK. Uit een wob-verzoek ingediend bij het Ministerie van Algemene Zaken blijkt het verzoek te zijn ingediend door Roel Geeraedts van RTL Nieuws. Deze lijst wordt geanonimiseerd verstrekt op 10 januari 2007:

Datum verstrekking: 10-01-2007

Bron: Ministerie van BZK