De documenten rond bezuinigingen met open source

Binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gewerkt aan een rapport over het besparen op de kosten van rond ICT. Uiteindelijk komt er een document, waarover veel te doen is. Een Wob-verzoek moet helderheid brengen. Echter is er volgens het departement geen sprake van een rapport, maar van notities. Het ministerie weigert stukken te openbaren.

Wobber: Brenno de Winter

De nieuwe website van de gemeente Breda

In Breda wordt een nieuwe website gelanceerd. Michel Spekkers, commissielid voor de SP, krijgt naar zijn mening onvoldoende antwoord op vragen en besluit uiteindelijk tot het doen van een Wob-verzoek met beroepsmatige bijstand. Het verzoek wordt gedaan en nagenoeg geheel gehonoreerd. Honderden documenten zijn beschikbaar.

Documenten rond het project GOUD

In 2008 werd vlak na het aannemen van het NOiV-beleid om open standaarden verplicht te stellen en open source te bevorderen. De aanbesteding vroeg echter om producten. Hierop volgde naast het nieuws ook een Wob-verzoek. Na overleg werd aangegeven dat het verzoek te ruim was gedefinieerd. Na het beperken, bleken er geen documenten te zijn. De beslissing is beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

NOiV bij Waterschap Stichtse Rijnlanden

NOiV bij Waterschap Stichtse Rijnlanden. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Open Amsterdam en Open Source in Amsterdam

De Socialistische Partij maakt zich zorgen om de ontwikkeling rond open source in Amsterdam. Omdat er onduidelijkheid bestaat, vroeg raadslid Tiers Bakker documenten met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek vertoont grote gelijkenis met het grote NOiV-onderzoek uit 2009. Destijds werd het verzoek uitgebreid beantwoord. Omdat het verzoek nu specifieker op het project “Open Amsterdam” is gericht aan het stadsdeel Oost wordt het verzoek doorgeleid naar de Dienst ICT en daarna beantwoord. Opvallend is dat Dienst ICT van het stadsdeel Oost in staat blijkt de documenten te vergaren en de beslissing dezelfde dag te nemen. De Dienst ICT neemt een kleine maand later een vrij opmerkelijk besluit en geeft in de beslissingsbrief een bijzondere uitleg voor het falen van het ICT-beleid.

Meer lezen

NOiV in Tilburg

Het antwoord van de gemeente Tilburg op de vragen in het grote NOiV-onderzoek. De gemeente toont zich zeer actief op het gebied van open standaarden en open-sourcesoftware. Opmerkelijk is dat de gemeente erg goed heeft nagedacht over het softwarebeleid en alle programmatuur heeft voorzien van een beveiligingsclassificatie, waardoor het belang van applicaties meteen helder is. Ook zijn er duidelijke uitvoeringsafspraken, zodat duidelijk is hoe het softwareportfolio wordt samengesteld.

Meer lezen

NOiV in Beuningen

Het antwoord van de gemeente Beuningen op de vragen in het grote NOiV-onderzoek. Na de beslissing volgt ook een legesbesluit dat duidelijk betrekking heeft op het Wob-verzoek, maar is niet gericht aan de vraagsteller. De rekening gaat naar de heer A. de Winter, die in het verzoek niet voorkomt maar wel woonachtig was op hetzelfde adres. Echter is de heer de Winter overleden op 20 januari 2009 bijna twee maanden voor het indienen van de vragen. Wobber maakt bezwaar tegen de heffing die wordt vernietigd. Ook klaagt de journalist over de gang van zaken wat ook wordt gehonoreerd, maar in goed overleg telefonisch met excuses wordt afgedaan.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 14 april 2009

Wobber: Brenno de Winter

NOiV in Heerlen (rechtszaak)

Het antwoord van de gemeente Heerlen op de vragen in het grote NOiV-onderzoek. Het Wob-verzoek werd geflankeerd met een legesheffing. Tegen deze heffing is bezwaar aangetekend en de zaak haalde de rechter. Uiteindelijk besloot Heerlen eieren voor zijn geld te kiezen, nadat ze kennis namen van de uitspraak in de zaak tegen Kaag en Braassem.

Meer lezen