Censuur van de burgemeester van Utrecht?

In maart 2009  wordt een hele editie van de lokale krant “Ons Utrecht” niet verspreid, nadat burgemeester Aleid Wolfsen, zelf vroeger rechter, het oneens was met de inhoud van een artikel over pensionkosten. Centraal in het artikel staat de vraag of deze kosten al dan niet terecht zijn gedeclareerd. Eerder was AD/UN met de zaak bezig geweest en besloot onder druk ook niet te publiceren. De affaire wordt een rel en de burgervader moet voor de gemeenteraad diep door het stof. Is er nu sprake van censuur van de grootste geldschieter van de krant of deugt het verhaal journalistiek onvoldoende? Uiteindelijk moet de journalist het veld ruimen en blijft onduidelijk of dit dan weer met de affaire te maken heeft. Een lokale partij en diverse media wil de correspondentie zien. De Wob-verzoeken worden uiteindelijk gehonoreerd en de informatie beschikbaar gesteld. Ook de Journalist, het blad voor NVJ-leden, vraagt om de e-mails en verstrekt ze aan BigWobber.

Wobber: Dolf Rogmans, De Journalist

Datum verstrekking: 15 mei 2009