Meerjarenplan voor Ontwikkelingsprogramma Nijmegen 2005-2009

De gemeente Nijmegen heeft een meerjarenplan voor een ontwikkelingsprogramma ter goedkeuring aan het Ministerie van BZK aangeboden. Dit is beoordeeld en hierop is door een persoon op 20 december 2005 gewobt. Er blijkt één document te zijn. Op 20 december 2005 wordt het verzoek gedaan en de beslissing met verstrekking  volgt op 12 januari 2006:

Verstrekking: 12-01-2006

Bron: Ministerie van BZK