Tag: oorlog

MIVD-stukken over de inval in Irak na aanleiding van de commissie Davids

Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd en sommige werden eerder openbaar. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend en heeft inmiddels een hoorzitting plaatsgevonden.

Een deel van het verzoek is doorgeleid naar de MIVD, die besloot 447 pagina’s te openbaren.

De volgende documenten van de MIVD zijn beschikbaar:

Datum beslissing: 6 juli 2010

Onderliggende stukken van de Commissie Davids rond de inval in Irak

Rond het onderzoek naar de besluitvorming rond Irak is veel te doen geweest. Na het verschijnen van het rapport werd duidelijk dat er veel onderliggende stukken moeten zijn. Daarom is een Wob-verzoek ingediend om deze boven tafel te krijgen. Gekozen wordt het verzoek in te dienen bij het Ministerie van Algemene Zaken. Initieel weigert Premier Balkenende het verzoek door te sturen naar de andere betrokken departementen, maar doet dat kort voor de beslissing toch. Veel documenten worden vrij ongemotiveerd geweigerd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend. De vrijgegeven stukken komen vast beschikbaar.

(meer…)

De slachtoffers in Afghanistan

Om duidelijkheid te krijgen over het aantal slachtoffers dat in Afghanistan diende RTL Nieuws een informatieverzoek in op 7 juli. Een tweede Wob-verzoek vroeg om de betaalde schadevergoedingen aan families van omgekomen burgers. Beide verzoeken werden op 18 december 2009 beantwoord. Het Ministerie van Defensie publiceerde de beslissing, maar niet de geleverde informatie. RTL Nieuws publiceerde cijfers:

Datum beslissing: 18 december 2009

Wobber: RTL Nieuws

Besluit ondersteuning oorlog in Irak

Iemand wobt het Ministerie van Buitelandse Zaken op 9 oktober 2008 om documenten met betrekking tot de besluitvorming  voor het Nederlandse standpunt voor de inval in Irak. Het verzoek wordt 20 november gedeeltelijk gehonoreerd. Vooral interne documenten met de mening van ambtenaren worden niet vrijgegeven. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 20-11-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De oorlog in Irak

Iemand wobt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2007 om documenten rond de oorlog in Irak te krijgen. Niet alles wordt openbaar gemaakt en na bezwaar volgt beroep bij de rechter. Die geeft de wobber gelijk en het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet ontbrekende passages binnen zes weken ophoesten. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 04-09-2008

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederlandsbeleid t.o.v. Irak in jaren ’80

Diverse mensen hebben het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewobt op de relatie tussen Nederland en Irak in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Er is een Wob-verzoek als voorbeeld bijgevoegd, die symbool staat voor meerdere verzoeken. De herhaalde interesse van mensen was de reden dat het ministerie de documenten breder te openbaren. Een beslissing is niet aanwezig, maar Buitenlandse Zaken stelt dat de verzoeken gedeeltelijk gehonoreerd zijn. In het dossier komen verwijzingen over chemische wapens, handelsmissies, de oorlog met Iran, samenwerkingsovereenkomsten,

(meer…)

De behandeling van gedetineerden in de gevangenissen in Irak

Journalist Hoedeman van de Volkskrant dient op 20 november 2006 een wob-verzoek in rond de processenverbaal over de misstanden in Iraakse gevangenissen. Journalist Derix van NRC Handelsblad wobt op 24 november 2006 bij het Ministerie van Defensie. De journalisten willen documenten en verslagen rond de behandeling van gedetineerden in gevangenissen in Irak. In totaal gaat het om vier documenten. Er wordt verstrekt op 8 december, maar de persoonlijke gegevens van betrokken worden geanonimiseerd. Ook wordt een document geweigerd op grond van artikel 11, omdat het hier om beleidsopvattingen gaat. De documenten gaan over de periode september, oktober en november 2003. De verstrekking is als volgt:

Datum beslissing: 08-12-2006

Bron: Ministerie van Defensie