Problemen bij het aftappen van internetverbindingen

Het Ministerie van Economische Zaken liet Stratix Consultancy onderzoek doen naar problemen bij het tappen van internetverbindingen. De deskundigen komen de nodige haken en ogen tegen in hun rapportage. Wie afluisteren wil tegen gaan zal daarvoor niet zo gek veel hoeven te doen. Onderzoek naar tappen.

Jaarverslag bevragingen CIOT 2009

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is, simpel gezegd, het systeem dat opsporingsdiensten voorziet van klantgegevens van telecom operators en internet providers. Uit de documenten bleek dat er in 2008 meer dan 2,8 miljoen bevragingen plaatsvonden en dat we soms moeten vertrouwen op de integriteit van de ambtenaar. En, wat niemand opmerkte: de opgestelde jaarverslagen bleken incompleet.

Om te zien of de situatie in 2009 verbeterd is, volgde een nieuw verzoek.

Meer lezen

CIOT jaarverslagen en audits tot 2008

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is, simpel gezegd, het systeem dat opsporingsdiensten voorziet van klantgegevens van telecom operators en internet providers. De werkzaamheden die het CIOT uitvoert, komen voort uit een aantal artikelen in de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafrecht en zijn vastgelegd in de regeling Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie. In artikel 8 van de regeling is vastgelegd dat de minister jaarlijks een verslag opstelt over het functioneren van het systeem. Deze documenten worden niet door het ministerie gepubliceerd.

Meer lezen

Onderzoek naar maatschappelijke ontwrichting en nationale veiligheid

Het Ministerie van BZK heeft onderzoek gedaan in mei 2005 naar de maatschappelijke ontwrichting in de maatschappij en hoe problemen op het terrein van nationale veiligheid te voorkomen is. Alle ministeries zijn gevraagd een zelfevaluatie in te vullen en een collegiale toetsing te houden. Hierop is een hoofdlijnenrapport verschenen en daarbij horen 15 rapportages per incidentcategorie. Ook  zijn er een aantal rapportages verschenen die het resultaat zijn van de zelfevaluaties Nationale Veiligheid die het terrein van terrorismebestrijding raken van de departementen Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie. Uiteindelijk leidde dit tot een strategie nationale veiligheid en een werkprogramma 2007-2008 (dit zijn openbare documenten en geen wob-vangst). Het NOS-journaal heeft op 16 mei 2007 gewobt om de documenten te krijgen.

Op 20 juni 2007 besluit het ministerie te vertrekken. Echter een deel heeft betrekking op natuurlijke personen en wordt niet verstrekt. De collegiale toetsing zijn werkdocumenten en hoeven niet te worden gegeven en de interne communicatie ook niet, omdat dat persoonlijke opvattingen bevat. Ook krijgt de Tweede Kamer meteen de informatie

Meer lezen

Convenanten opsporingsteams mensensmokkel en syntetische drugs

Iemand wobt op het krijgen van de convenanten rond het oprichten van opsporingsteams rond mensensmokkel en syntetische drugs. In de teams zitten politie en andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de FIOD. Het ministerie krijgt het verzoek op 20 juni 2007. Het verzoek wordt gehonoreerd, maar het is niet helemaal duidelijk wanneer de beslissing valt. Het Ministerie van BZK publiceert de wob op 19 september. Er is geen beslissingsbrief bijgevoegd, maar wel een verstrekking:

Datum verstrekking: 19-09-2007 (vermoedelijk)

Bron: Ministerie van BZK

Rapport over onderzoek naar georganiseerde criminaliteit

Ergens in het voorjaar van 2007 dient iemand een wob-verzoek in om het rapport “Opsporingsonderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland in 2005-2006: Nederlandse bijdrage aan het Europese dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit 2007” te mogen inzien. Dat verzoek wordt op 2 april geweigerd op basis van de vertrouwelijkheid van de gegevens. Ook kamerleden hebben het rapport niet gehad. Op 2 mei tekent de wobber bezwaar aan en geeft uitleg. Daar volgt per e-mail op 30 mei nog een toelichting op. Op 5 juni volgt een hoorzitting.

Kernpunt van de wobber is dat er ook informatie kan worden weggelakt en gegevens ook in een andere vorm te verstrekken is. Dat is volgens Minister ter Horst niet zo eenvoudig, omdat niet altijd duidelijk is wat wèl en wat niet verstrekt mag worden. Het Ministerie van BZK doet daarna extra onderzoek en zoekt contact met het Ministerie van Justitie. Op 11 oktober valt de beslissing dat er toch wat informatie wordt verstrekt, maar niet alle. Een belangrijke overweging daarbij is dat veel politiekorpsen de gegevens in goed vertrouwen hebben verstrekt en dat dat niet moet worden beschaamd. Er is dus wel verstrekking:

Datum verstrekking: 11-10-2007

Bron: Ministerie van BZK

Oprichting TREVI-overleg voor grensoverschrijdende criminaliteit

Een man dient een wob-verzoek in om meer te weten te komen over het TREVI-overleg, in 1975 tijdens een EU-ministerraad ontstaan (TREVI – Terrorism, Radicalism, Extremism and Violence Internationale). De promovendus vroeg het materiaal voor zijn onderzoek op 15 november 2007, maar moest tot 11 juli 2008 geduld hebben. Zijn wachten werd beloond, want naast de gevraagde documentatie krijgt hij ook een brief die al openbaar was en eigenlijk dan niet onder de wob valt. De verstrekking is als volgt:

Datum verstrekking: 11-07-2008

Bron: Ministerie van BZK