Tag: OV-Chipkaart

Uitspraak gerechtshof inzake vergoeding advocaatskosten vervolgde journalisten

Bij het onderzoek naar de OV-chipkaart is getoond dat beweringen van het bedrijf Trans Link Systems (TLS) niet op waarheid berusten. Daarom werd door ondergetekende gedemonstreerd hoe kinderlijk eenvoudig het is om de kaart te kraken, op te laden en erop te reizen. Het bedrijf TLS deed aangifte en een strafzaak volgde. Uiteindelijk leidde het onderzoek tot het seponeren van de zaak.

Normaliter is het gebruikelijk dat als er geen veroordeling volgt de kosten van de advocaat vergoed worden, maar het Openbaar Ministerie betrok de stelling dat de wet was overtreden en de journalist geen vergoeding kreeg. In Hoger Beroep werd die stelling aangepast en volgde een vergoeding voor het leeuwendeel van de initiƫle kosten en een klein deel van de kosten voor het procederen om de uitspraak te krijgen. De uitspraak kunt u hier in het arrest nalezen.

 

Sepot van de strafzaak tegen Brenno de Winter inzake “OV-chipkaart”

Op 5 september 2011 besloot het Openbaar Ministerie de strafzaak tegen Brenno de Winter voor het reizen op gehackte chipkaarten te seponeren. Dit besluit is mij op 8 september 2011 meegedeeld. De tekst van het sepot maak ik openbaar, omdat daar andere journalisten lering uit kunnen trekken. De naam van de zaaksofficier is in overleg doorgehaald.

Mijn reactie in een persbericht: (meer…)

De verplichting om met de OV-chipkaart in te checken en onderzoek naar kostenverdeling

Vervoersbedrijven stellen dat het sinds de introductie van de OV-chipkaart voor abonnementhouders verplicht is om in te checken met de kaart. Wie dat niet doet krijgt een bekeuring. Dit zou nodig zijn om gelden van de abonnementen goed te verdelen. Tot dat moment werden de gelden verdeeld op basis van een onderzoek uitgevoerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (tegenwoordig Infrastructuur en Milieu). Middels een Wob-verzoek wordt verzocht om de onderliggende stukken behorend bij die werkwijze alsmede stukken die de verplichting tot inchecken rechtvaardigt.

(meer…)

Ongekuiste stukken FENS

De eerder geweigerde stukken met betrekking tot de besteding van 1,3 miljard euro zijn beschikbaar. Hierdoor is de gewenste openheid bewerkstelligd en is de grond voor de rechtszaak verdwenen. Het document treft u hier aan:

Feedback op de cijfers of ontdekkingen worden nadrukkelijk op prijs gesteld! Mail gerust.

REACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE VRIJGAVE VAN DE GEGEVEN DOCUMENTEN

Het mag duidelijk zijn dat ik erg gelukkig ben dat de informatie over de FENS-gelden alsnog openbaar is geworden. Ik had veel vertrouwen in de uitkomst van de rechtszaak, maar zie liever dat al dat werk niet nodig is. Waarom er toch nog discussie nodig is over de besteding van zoveel publiek geld blijft een raadsel. Minister Eurlings had veel gedoe kunnen voorkomen door direct niet moeilijk te doen, maar informatie vrij te geven.

De besteding van de 1,3 miljard euro Fens-gelden (NS en ProRail)

Na de verkoop van Telfort gaat in 2000 1,9 miljard euro naar de staatskas. Al snel vloeit 1,6 miljard euro terug naar de NS en ProRail voor het uitvoeren van een aantal projecten in het kader van het ‘Fonds Eenmalige bijdrage NS’, kortweg Fens. Omdat onduidelijk is hoe het geld nu wordt uitgegeven en er veel speelt rond de OV-chipkaart komen er de nodige vragen. Op 26 mei dient onderzoeksjournalist Vincent Dekker een Wob-verzoek per e-mail in bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat mede uit naam van onderzoeksjournalist Brenno de Winter. In juli wordt duidelijk dat het departement dit niet als Wob-verzoek ziet en verzoekt om een nieuw verzoek. Dit volgt in Augustus. Er worden verslagen verstrekt, maar bedragen op hoog niveau (waar het nou net om gaat) blijven geheim. Hierop volgt een bezwaarprocedure. De Nederlandse Spoorwegen nemen aan de procedure deel als ‘derde belanghebbend’ en bepleiten geheimhouding. Het bezwaar wordt verworpen. Momenteel is een rechtszaak in voorbereiding. (meer…)

De effecten van de OV-Chipkaart in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland deed tariefonderzoek naar effecten van de OV-chipkaart en welke maatregelen nodig zouden zijn om de kaart zo gunstig mogelijk te maken. Daaruit bleek dat het nieuwe prijssysteem wel eens een negatief invloed op het aantal reizigers zou kunnen hebben. Vooral de prijsverhoging wordt als een probleem gezien. Het onderzoek en reacties van vervoersbedrijven zijn beschikbaar in een document.

Deze documenten zijn niet via een Wob-verzoek verkregen.

Onderzoek naar acceptatie van de OV-chipkaart

De OV-Ambassadeur heeft in opdracht van staatssecretaris Huizinga onderzoek laten doen naar de acceptatie van de OV-chipkaart. Al wordt het betaalmiddel wel geaccepteerd, toch is er nog behoorlijk wat weerstand. Het rapport en bijbehorende documenten worden geherpubliceerd, omdat Brenno de Winter mondeling – vooraf – al had gevraagd om alle documentatie. Strikt genomen kan bij een Wob-verzoek alleen worden gevraagd om documenten die al bestaan en is het de vraag of dit als Wob-verzoek te interpreteren. Het verzoek leidde er echter toe dat is gekozen voor actieve openbaarmaking. Strikt is dit dus geen Wob-verzoek. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum openbaarmaking: 7 juli 2009;

Wobber: Brenno de Winter

Het GVB is verzelfstandigd en dus niet wobbaar

Begin 2008 tikt het College Bescherming Persoonsgegevens het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf uit Amsterdam op de vingers voor de manier waarop de OV-chipkaart wordt ingevoerd. Voorzitter Jacob Kohnstamm ziet dat de plannen van het vervoersbedrijf om met de persoonlijke gegevens van klanten om te gaan en geld te verdienen niet zitten. Hij dreigt met forse dwangsommen en het GVB zegt bakzijl te halen. Eind 2008 komt er overeenstemming tussen de Nederlandse Spoorwegen, die de belangen voor alle vervoersbedrijven behartigen, en het GVB. Vlak voor het einde van het jaar vertelt Kohnstamm op de radio dat alles nu goed is geregeld. Omdat er nog voldoende vragen zijn, wobt IT-journalist het GVB op 1 januari 2009 om meer duidelijkheid te krijgen hoe het nu met de privacy geregeld is.

Op 16 januari 2009 reageert het GVB met de mededeling dat het bedrijf niet onder de wob-valt, omdat het nu een privaatrechtelijke rechtsvorm heeft. Ze zien zichzelf dan ook niet langer als een overheidsorgaan of bestuursorgaan. Wel levert de organisatie de kopie van een brief van het CBP aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer & Waterstaat, waarin de bovengenoemde deal is beschreven. Het document is al publiek en zou daarom al niet onder verstrekking van een wob-verzoek gevallen. Het verzoek is daarom niet in behandeling genomen en dus afgewezen.

Datum beslissing: 16-01-2009

Bron: Brenno de Winter

Referentie: BDW-20090001

Volgende pagina »