Documenten rond het project GOUD

In 2008 werd vlak na het aannemen van het NOiV-beleid om open standaarden verplicht te stellen en open source te bevorderen. De aanbesteding vroeg echter om producten. Hierop volgde naast het nieuws ook een Wob-verzoek. Na overleg werd aangegeven dat het verzoek te ruim was gedefinieerd. Na het beperken, bleken er geen documenten te zijn. De beslissing is beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Nieuwe projectdocumenten Rijkswerkplek

Veel geopenbaarde documenten op BigWobber gaan over de ambities van de overheid om open standaarden in te zetten. Hierdoor kunnen burgers en ambtenaren beter communiceren en neemt de afhankelijkheid van leveranciers af. Maar om van een plan tot succes te komen is een hele toer. Diverse Wob-verzoeken behandelde dit onderwerp al. Maar nog niet veel op landelijk niveau. Toch: als in Den Haag plannen worden gemaakt, is het de vraag hoe goed zij zijn zich los te worstelen. Het monsterproject DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst) moet rijksambtenaren voorzien van een desktop en kost 65 miljoen.

Momenteel speelt er veel, maar dat is tijdkritisch nieuws. Omdat de Wob sinds de wetswijziging van 1 oktober 2009 te traag zou zijn en het betreffende Ministerie van Binnenlandse Zaken zeer traag in het beantwoorden in verzoeken is, dreigde het journalistieke momentum verloren te gaan. Daarom is gezocht naar andere wegen om feitelijke informatie te krijgen. Eerder ontvingen wij al langs andere weg documenten. Ook daarna niet stil gezeten om nieuwe documenten te vergaren. Dat lukte. Uit nieuwe documenten wordt duidelijk dat het project forse vertraging heeft opgelopen en zijn plannen van versie 2.0 van DWR bekend geworden. Alleen dit project is recentelijk vervangen door DWR NXT (spreek uit ‘next’) en daar wordt het werk van 2.0 gedeeltelijk overgedaan.

Meer lezen

Projectdocumenten Rijkswerkplek (GOUD)

Het project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop) moet een zevental ministeries voorzien van een nieuwe desktop. De aanbesteding voor het project is omstreden, omdat uit uitgelekte stukken van de aanbesteding een beeld naar voren komt dat het project zich niet aan overheidsregels houdt. Zij lijkt Microsoft een voorkeurspositie te genieten. Ook lijken open standaarden en open source niet hoog op de agenda te staan, terwijl dit wel de afspraak zouden is. Dit leidde begin 2008 tot meerdere debatten in het parlement. Eerder werd hierover al een Wob-verzoek gepubliceerd.

Langs andere weg bereiken ons vier documenten, die ook betrekking hebben op het project DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst). Dit project bouwt voort op GOUD, maar doet veel meer rond de werkplek. Uit de nieuwe documenten wordt duidelijk hoe het verloop van GOUD is, dat de desktop breder wordt ingezet dan de zeven oorspronkelijke departementen. De volgende documenten zijn beschikbaar:

  • Programma Rijksbrede ICT werkplek 3.0 – document dat beschrijft hoe de Rijkswerkplek er moet komen;
  • Factsheets Rijkswerkplek def – nadere informatie over de Rijkswerkplek, waarbij ook wordt duidelijk gemaakt dat diverse grote leveranciers bij het project zijn geconsulteerd;
  • Microsoft PowerPoint – Kick off demarrage FIN – DWR toelichting – presentatie bij het Ministerie van Financiën over het introduceren van de GOUD-omgeving, waarbij dit inmiddels onderdeel is van DWR (1.0);
  • Programmaplan DWR v1.0 – Document dat beschrijft dat de DWR-omgeving niet optioneel is, maar verplichte kost voor alle ministeries. Ook wordt duidelijk dat GOUD de basis vormt voor deze omgeving. Dit betekent dat er nog meer aanbestedingen moeten volgen voor de rest van de overheid. Of deze vanuit de techniek kunnen worden gestart is nog maar zeer de vraag.

Ofschoon deze documenten nog niet publiek waren, zijn het ook geen geclassificeerde documenten.