Suppletie-tarieven voor OZB-waardes van huizen

Op 28 juli 2006 dient iemand een wob-verzoek in om inzicht te krijgen in de suppletieregeling, op 15 augustus vraagt het Ministerie van BZK om twee weken uitstel en op 25 augustus volgt de beslissing. De gevraagde informatie wordt verstrekt:

Datum verstrekking: 25-08-2006

Bron: Ministerie van BZK

VNG vraagt en krijgt suppletieberekening gemeenten van BZK

Op 28 juli 2005 vraag de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een toelichting op de suppletie voor gemeenten rond de OZB. Aanleiding is de een circulaire van het Ministerie uit mei 2005. Deze informatie wordt verstrekt op 25 augustus 2005. Zowel de (boze) brief als de beslissing op het verzoek staan online:

Datum verstrekking 25-08-2005

Bron: Ministerie van BZK