Wapenvergunningen in Nederland

In Nederland blijkt het steeds lastiger wapenvergunningen te krijgen. NU.nl wilde weten hoe het met verstrekken van de vergunningen zit. De politie stelde een overzicht samen en dat is beschikbaar:

Verzoeker: Jerry Vermanen, NU.nl

Wobber: Brenno de Winter

Datum verstrekking: 19 oktober 2012

Artikel NU.nl: Wapenvergunningen steeds lastiger te krijgen

Aanrijdtijden van de politie

RTL Nieuws wilde de rijtijden van de politie tussen een melding en het ‘ter plaatse’ melden van de politie. Ze vroeg en kreeg de overzichten. In overleg werden bepaalde gevoelige ritten buiten beschouwing gelaten. Alle bestanden zijn beschikbaar in het Excel-formaat, waardoor verdere verwerking eenvoudig is.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Wobber: RTL Nieuws

De privacy-audits van de politie

De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom vroeg zich af hoe het met de privacy bij de politie zit en vroeg alle privacy-audits op. Uit de analyse blijkt dat de hermandad zich structureel niet aan de wet houdt. De navolgende documenten zijn beschikbaar:

 

De resultaten zijn door Bits of Freedom verwerkt tot een rapportage met het hele onderzoek, waarbij ook de brongegevens (.ods-bestand) beschikbaar zijn.

Wobber: Rejo Zenger

Onderzoek naar maatschappelijke ontwrichting en nationale veiligheid

Het Ministerie van BZK heeft onderzoek gedaan in mei 2005 naar de maatschappelijke ontwrichting in de maatschappij en hoe problemen op het terrein van nationale veiligheid te voorkomen is. Alle ministeries zijn gevraagd een zelfevaluatie in te vullen en een collegiale toetsing te houden. Hierop is een hoofdlijnenrapport verschenen en daarbij horen 15 rapportages per incidentcategorie. Ook  zijn er een aantal rapportages verschenen die het resultaat zijn van de zelfevaluaties Nationale Veiligheid die het terrein van terrorismebestrijding raken van de departementen Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie. Uiteindelijk leidde dit tot een strategie nationale veiligheid en een werkprogramma 2007-2008 (dit zijn openbare documenten en geen wob-vangst). Het NOS-journaal heeft op 16 mei 2007 gewobt om de documenten te krijgen.

Op 20 juni 2007 besluit het ministerie te vertrekken. Echter een deel heeft betrekking op natuurlijke personen en wordt niet verstrekt. De collegiale toetsing zijn werkdocumenten en hoeven niet te worden gegeven en de interne communicatie ook niet, omdat dat persoonlijke opvattingen bevat. Ook krijgt de Tweede Kamer meteen de informatie

Meer lezen

Convenanten opsporingsteams mensensmokkel en syntetische drugs

Iemand wobt op het krijgen van de convenanten rond het oprichten van opsporingsteams rond mensensmokkel en syntetische drugs. In de teams zitten politie en andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de FIOD. Het ministerie krijgt het verzoek op 20 juni 2007. Het verzoek wordt gehonoreerd, maar het is niet helemaal duidelijk wanneer de beslissing valt. Het Ministerie van BZK publiceert de wob op 19 september. Er is geen beslissingsbrief bijgevoegd, maar wel een verstrekking:

Datum verstrekking: 19-09-2007 (vermoedelijk)

Bron: Ministerie van BZK

Rapport over onderzoek naar georganiseerde criminaliteit

Ergens in het voorjaar van 2007 dient iemand een wob-verzoek in om het rapport “Opsporingsonderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in Nederland in 2005-2006: Nederlandse bijdrage aan het Europese dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit 2007” te mogen inzien. Dat verzoek wordt op 2 april geweigerd op basis van de vertrouwelijkheid van de gegevens. Ook kamerleden hebben het rapport niet gehad. Op 2 mei tekent de wobber bezwaar aan en geeft uitleg. Daar volgt per e-mail op 30 mei nog een toelichting op. Op 5 juni volgt een hoorzitting.

Kernpunt van de wobber is dat er ook informatie kan worden weggelakt en gegevens ook in een andere vorm te verstrekken is. Dat is volgens Minister ter Horst niet zo eenvoudig, omdat niet altijd duidelijk is wat wèl en wat niet verstrekt mag worden. Het Ministerie van BZK doet daarna extra onderzoek en zoekt contact met het Ministerie van Justitie. Op 11 oktober valt de beslissing dat er toch wat informatie wordt verstrekt, maar niet alle. Een belangrijke overweging daarbij is dat veel politiekorpsen de gegevens in goed vertrouwen hebben verstrekt en dat dat niet moet worden beschaamd. Er is dus wel verstrekking:

Datum verstrekking: 11-10-2007

Bron: Ministerie van BZK

Verdraaien van de politie ofwel de distorsie toeslag

Iemand vraagt het Ministerie van BZK om documenten met betrekking tot de distorise toeslag ziektenkostentoeslag DTZ voor politieambtenaren. Het verzoek komt binnen op 3 januari 2007 en wordt voor een deel geweigerd op 5 maart 2007 op basis van interne beraadslaging. Omdat een document voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds als bedrijfsgeheim te boek staat, wordt ook dat niet verstrekt. Het belang voor het ABP is groter dan het belang van openbaarmaking. Toch wordt er weldegelijk vertrekt:

Datum verstrekking: 05-03-2007

Bron: Ministerie van BZK

ESF-gelden voor politieopleidingen

Op 21 december 2005 verzoekt een man om documenten rond over de aanvragen rond subsidie voor politie-opleidingen uit het Europese ESF-potje. Het gaat om ruim 50 miljoen euro. Deze informatie is beschikbaar en het Ministerie van BZK levert de informatie op 29 december 2005. In de vangst zit niet alleen de aanvraag, maar ook de afwijzing en het bezwaar daartegen:

Datum verstrekking: 29 december 2005

Bron: Ministerie van BZK