Jaarverslagen 2006 van politieke partijen

Iemand vraagt in 2007 om de jaarverslagen van politieke partijen. Op 23 juli vraagt het Ministerie van BZK om meer tijd en dat verzoek wordt nogmaals gedaan op 10 augustus. Op 20 augustus valt de beslissing, waarbij geen van de politieke partijen bezwaar heeft gemaakt. Wel heeft het CDA vragen gesteld over de verstrekking. Omdat er ook geen toestemming is verleend, wordt twee weken gewacht met verstrekking. Uiteindelijk krijgt de wobber zijn informatie ofwel de jaarverslagen:

Datum verstrekking: 20-08-2007

Bron: Ministerie van BZK

Wet Subsidiering Politieke Partijen en toekenningen in 2006

Een man vraagt op 8 januari 2008 om toekenningen van subsidies op basis van de WSPP ofwel de Wet Subsidiering Politieke Partijen in 2006. Na eerst op 18 januari twee weken uitstel te hebben gevraagd, wordt het verzoek op 30 januari gehonoreerd. Maar de documenten worden nog niet verstrekt, omdat de betrokkenen nog met rechtsmiddelen de vertrekking kunnen voorkomen. Hiervoor hebben ze twee weken, maar daarvan wordt geen gebruik gemaakt. De documenten worden dus verstrekt:

Datum verstrekking: 30-10-2008 daadwerkelijke verstrekking: 13-02-2008

Bron: Ministerie van BZK

Welke subsidie krijgen politieke partijen?

Een man wobt bij het Ministerie van BZK om inzage te krijgen in de subsidieverzoeken van politieke partijen over 2007. Dit verzoek wordt ingewilligd, maar de betrokken partijen krijgen de kans bezwaar tegen de verstrekking aan te tekenen. Dat gebeurt niet en op 14 oktober 2008 wordt de gevraagde informatie verstrekt:

Datum verstrekking: 14-10-2008

Bron: Ministerie van BZK

Wat kost een politieke partij?

Een organisatie of persoon heeft een wob-verzoek ingediend naar de financiële overzichten van politieke partijen. Het wat en hoe blijft vaag, omdat de beslissingsbrief ontbreekt. Maar de verstrekking vindt plaats op 15 februari 2007 met een aantal jaarverslagen uit 2005:

Datum verstrekking: 15-02-2007

Bron: Ministerie van BZK