Onderliggende stukken in Wob-zaak VNG

Op 28 juli 2010 dient bij de rechtbank in Arnhem de zaak tegen de VNG. Centraal staat de vraag of zij onder de Wob vallen of niet. Is dat het geval dat moeten zij openheid geven over beleid waar ze zich mee bemoeien. Is dat niet het geval dan hebben burgers een blinde vlek rond beleid dat ze wel direct aangaat. Aanleiding is ICT-beleid, maar het om de mogelijkheid toegang te krijgen tot veel meer informatie bijvoorbeeld de besteding van geld rond de Wet maatschappelijke ondersteuning voor medische hulpmiddelen, de bijdrage in ambtelijke werkgroep over wetgeving, de plannen rond het opheffen van provincies en kleine gemeenten, enzovoort.

In deze zaak gaat het om het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), ICT-beleid dat de modernisering van de BV Nederland had moeten regelen maar niet goed gaat. In mijn verzoek belicht ik het gedeelte over open standaarden en open source, omdat dat de uitwisseling van informatie mogelijk maakt. De stukken rond de zaak zijn hier beschikbaar (een deel is al eerder gepubliceerd, maar er zijn nu ook nieuwe stukken). Tijdens de zitting zal Irene Scholten-Verheijen van Dijkstra Voermans Advocaten mij vertegenwoordigen.

Meer lezen

Journalist daagt Hirsch Ballin om computerbeveiliging – PERSBERICHT

Onderzoeksjournalist Brenno de Winter heeft justitieminister Ernst Hirsch Ballin (CDA) gedaagd voor het weigeren helderheid te verschaffen over de risico’s die zijn departement loopt met gevoelige gegevens. Ofschoon de wet voorschrijft dat de bewindvoerder een beslissing op het informatieverzoek neemt, heeft hij dit niet gedaan. Daarom heeft de rechtbank Arnhem ingestemd met een versnelde procedure.

Meer lezen

PERSBERICHT – Gemeenten mogen geen leges heffen of kosten rekenen voor het beantwoorden van een Wob-verzoek

Burgers en journalisten die de overheid vragen eerder niet geopenbaarde documenten te openbaren, kunnen daarvoor niet langer de rekening gepresenteerd krijgen. Wie de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzet, maakt informatie voor iedereen toegankelijk en dat is in het algemeen belang.

Meer lezen

Ongekuiste stukken FENS

De eerder geweigerde stukken met betrekking tot de besteding van 1,3 miljard euro zijn beschikbaar. Hierdoor is de gewenste openheid bewerkstelligd en is de grond voor de rechtszaak verdwenen. Het document treft u hier aan:

Feedback op de cijfers of ontdekkingen worden nadrukkelijk op prijs gesteld! Mail gerust.

REACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE VRIJGAVE VAN DE GEGEVEN DOCUMENTEN

Het mag duidelijk zijn dat ik erg gelukkig ben dat de informatie over de FENS-gelden alsnog openbaar is geworden. Ik had veel vertrouwen in de uitkomst van de rechtszaak, maar zie liever dat al dat werk niet nodig is. Waarom er toch nog discussie nodig is over de besteding van zoveel publiek geld blijft een raadsel. Minister Eurlings had veel gedoe kunnen voorkomen door direct niet moeilijk te doen, maar informatie vrij te geven.

PERSBERICHT: Journalist daagt Camiel Eurlings voor opheldering 1,338 miljard euro

EDE – Onderzoeksjournalist Brenno de Winter daagt verkeersminister Camiel Eurlings voor de rechter om opheldering af te dwingen over 1,338 miljard euro. Voor dit geld gaf het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2000 met instemming van de Tweede Kamer toestemming aan ProRail en NS om hiermee een fonds op te richten. De bewindvoerder weigert nu opheldering te geven over de besteding daarvan.

Meer lezen

Videoverslag legesrechtszaak de Winter vs. Kaag en Braassem

Op 22 maart 2010 diende mijn rechtszaak tegen de gemeente Kaag en Braassem. De inzet was een legesheffing voor het opvragen van documenten via een Wob-verzoek. Mag een gemeente daarbij leges heffen? Ik denk van niet, terwijl de gemeente het tegenovergestelde denkt. De beelden zijn gemaakt in het kader van het project Woberator door Sebastiaan ter Burg, die ze welwillend ter beschikking stelde.

Rechtszaak tegen de gemeente Kaag en Braassem from Brenno de Winter on Vimeo.

Rechtszaak Brenno de Winter tegen Kaag en Braassem from Brenno de Winter on Vimeo.

Verweerschrift Gemeente Kaag en Braassem en zittingsdatum in legeszaak

Op 22 maart 2010 dient om 14:00 van mijn rechtszaak tegen gemeente Kaag en Braassem bij de rechtbank Den Haag. In de kern gaat de zaak om de vraag of er leges voor informatie kunnen worden geheven. Daarbij gaat het niet om verstrekking op papier, maar om het nemen van een beslissing. Ofwel: mogen burgers zonder belemmering toegang tot documenten hebben. De stukken rond deze zaak publiceerde ik al eerder op BigWobber.

Volgens de Gemeente Kaag en Braassem is dit wel het geval. Zij hebben gereageerd in een kort repliek dat simpel stelt dat zij van mening zijn dat zij wel legesheffing, omdat een aanvrager belang heeft bij de Wob. Daarbij betogen zij dat ik journalist ben en dat dit dan ook mijn broodwinning is. Daarbij sturen zij stukken die betrekking hebben op de zaak mee.

Ofschoon eerder reeds er al de relevante gronden zijn opgevoerd, volgt er een korte reactie op het repliek van de gemeente. Natuurlijk sta ik open voor nieuwe inzichten, aanvullende gronden of reacties. Uw inzichten en reacties zijn dan ook welkom in mijn e-mailbox.

Rechtszaak tegen Kaag en Braassem om leges (NOiV)

Het Wob-verzoek rond de uitvoering van het actieplan Nederland Open in Verbinding liep wat bijzonder, omdat de gemeente leges vordert voor het behandelen van een Wob-verzoek. Tegen de beslissing wordt bezwaar aangetekend, maar Kaag en Braassem weigert inhoudelijk de juridische argumenten te behandelen. Samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten heb ik de zaak nu voorgelegd aan de bestuursrechter in Den Haag.

Meer lezen

PERSBERICHT – Rechtzaak tegen heffing leges informatieverzoeken

Onderzoeksjournalist Brenno de Winter en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben de gemeente Kaag en Braassem voor de rechter gedaagd om het heffen van leges voor informatieverzoeken ongedaan te maken.Brenno de Winter diende op 15 maart een Wob-verzoek in alle gemeenten om duidelijkheid te krijgen over het uitvoeren van verplicht ICT-beleid. Een klein aantal gemeenten besloten geld te vragen voor het behandelen van het verzoek. ‘Dat gaat soms om enkele tientjes, maar soms ook om honderden euro’s’, vertelt de Winter. ‘Eerst wordt een keuze gemaakt om informatie niet openbaar te maken, zodat je er om moet vragen. Als je dat dan doet, tref je opeens de volgende drempel op je weg: een gepeperde rekening.’

Tegen heffen van leges tekende de Winter onderbouwd bezwaar aan, maar de gemeente Kaag en Braassem weigerde op argumenten in te gaan, terwijl de wetgever dat wel verwacht. Daarop besloot De Winter naar de rechter te stappen. Ook de NVJ voegt zich in de zaak, omdat dit een probleem voor alle journalisten vormt. Secretaris Thomas Bruning: ‘De overheid zou moeten beseffen dat toegang tot overheidsinformatie een wettelijk vastgelegd recht is, dat niet via allerlei omwegen mag worden verhinderd. Het vragen van legesvergoedingen aan journalisten voor openbare informatie is onacceptabel en staat vrije nieuwsgaring in de weg.’

Om het principe van leges voor informatieverzoeken juridisch te bestrijden organiseerde Stichting Vrijschrift in juni een benefietbijeenkomst waarbij geld is ingezameld om zaken te kunnen opstarten. In deze procedure krijgt de Winter ondersteuning van Linux Magazine van HUB-uitgevers, waarin veel over het Wob-onderzoek is gepubliceerd.
‘Over die stap hoefden wij niet echt te discussiëren, want het betreft hier een nuttig onderzoek waarover zelfs in de Tweede Kamer is gedebatteerd’, stelt hoofdredacteur Onno Louwen. ‘Brenno de Winter maakt duidelijk dat goede journalistiek ook op ICT-gebied een groot maatschappelijk belang dient. Wij helpen hem dan graag om obstructie te doorbreken, want in ons blad is daar ook altijd aandacht voor.’

Het rekenen van geld voor uitvoeren van een Wob-verzoek is volgens Europese regelgeving niet mogelijk. Een verdrag over de toegang tot informatie uit 2002 stelt dat de toegang tot informatie in principe gratis hoort te zijn. Bovendien stelt het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens dat het overheden niet is toegestaan drempels op te werpen bij de nieuwsgaring. Ook de Wet openbaarheid van bestuur kent geen ruimte voor het heffen van willekeurige leges, maar heeft wel een voorziening om kopieerkosten of de kosten van een samenvatting te verhalen. ‘Een kopie of samenvatting is specifiek voor een burger, terwijl een Wob-verzoek zelf het algemeen belang dient’, stelt De Winter. ‘Dat verhaal je niet op een enkele partij, want de maatschappij heeft al betaald voor het maken van die documenten.’

Het beroepsschrift en andere documenten over de zaak zijn te vinden op BigWobber.