Bezoek aan de detentieboten in Rotterdam

In Nederland is veel te doen geweest over de detentieboten, die Justitie inzette op de Merwedehaven in Rotterdam. Op 23 februari 2005 brengt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming een bezoek aan de “Reno” en “Stockholm”, twee detentieboten. Het rapport verschijnt op 11 juli 2005 en het Ministerie van Justitie ontvangt daarop een wob-verzoek. Dit wob-verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd, maar omdat de beslissing niet is bijgevoegd is onduidelijk wat niet werd verstrekt en wat de gedachte achter de weigering van een deel van de gegevens is. Het rapport is verstrekt:

Datum verstrekking: 04-03-2006 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Justitie

Kopie rapport incidentele bezoeken FPC Veldzicht

Toen op 29 juni 2005 de verloven van personeel werden ingetrokken heeft iemand een wob-verzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie. De vraag was om een rapport rond incidentele bezoekenvan de Raad voor Stafrechtstoepassing en Jeugdbeleid (RSJ) aan FPC Veldzicht in Balkbrug. Dit verzoek is gedeeltelijk gehonoreerd meldt Justitie, maar het blijft onduidelijk waarom dat slechts gedeeltelijk is omdat de beslissing op het wob-verzoek niet is gepubliceerd. De verstrekking wel:

Datum verstrekking: 05-10-2005 (publicatie op website)

Bron: Ministerie van Justitie

Bezoek aan Veldzicht, de Van der Hoevenkliniek, Hoeve Boschoord, Flevo Future, FPK

Iemand heeft het Ministerie van Justitie gewobt op documenten van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeleid (RSJ). De persoon wilde de rapportages over bezoeken in 2004 en 2005 aan Veldzicht, de Van der Hoevenkliniek, Hoeve Boschoord in Vledder, Flevo Future in Amsterdam en FPK Assen zien. Het verzoek is ingewilligd, maar het is niet duidelijk of er documenten niet zijn verstrekt. Ook de beslissing is niet online geplaatst. De verstrekte documenten zijn samengebracht in een enkele PDF door het ministerie:

Datum verstrekking: 29-06-2005 (plaatsing op website)

Bron: Ministerie van Justitie