Bijklussende journalisten bij Financiën

Het KRO-programma Reporter verzocht op 5 juli 2004 om inzage in de bijverdiensten van journalisten en oud-bewindspersoon bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de lijst staan de nodige namen van bekende journalisten. Het verzoek ging om de periode 1998-2004. In tegenstelling tot andere ministeries als BZK of Algemene Zaken beschouwt Financiën de verdienste als iets uit de persoonlijke levenssfeer van de ingehuurde persoon en verstrekt de bedragen niet. De informatie van data werd verder wel verstrekt en gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën. De beslissing valt op 10 augustus 2004:

Datum publicatie: 10-08-2004

Bron: Ministerie van Financiën

Rechtspositie bestuurders AFM, DNB en PVK

RTL Nieuws wobte in maart 2004 voor informatie over de rechtspositie van bestuurders van de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). Het wob-verzoek is niet beschikbaar en de datum verstrekking is niet helemaal duidelijk. Op 3 augustus 2004 publiceert Financiën de stukken. Verstrekking heeft wel plaatsgevonden.

Meer lezen

Bijverdiensten journalisten en bewindslieden

Het KRO-televisieprogramma Reporter wil graag weten journalisten hebben bijverdiend bij de overheid. In 2004 dienden de makers van het programma ook al een verzoek in. Die gegevens worden niet dubbel verstrekt. Nieuw in dit wob-verzoek van 17 mei 2006 is dat ook nu ook gevraagd is wat oud-bewindspersonen hebben verdiend tijdens bijeenkomsten. De beslissing valt op 24 juli 2006 en er wordt verstrekt op 26 augustus 2006. De vertraging zit in het feit dat er informatie bij meerdere bestuursorganen moet worden opgevraagd. Er zijn dan ook twee documenten:

Datum verstrekking:  26 augustus 2006

Bron: Ministerie van BZK

Bijverdiensten journalisten

Het KRO-programma Reporter verzocht om inzage in de bijverdiensten van journalisten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de lijst staan de nodige namen van bekende journalisten. Het verzoek ging om de periode 1998-2004. De informatie werd verstrekt en gepubliceerd op de website van het Ministerie van BZK.

Het wob-verzoek leverde het volgende document op:

Datum levering: 20-10-2004

Bron: Ministerie van BZK