Tag: Subsidie

Subsidies voor kranten

Begin 2009 werd bekend dat diverse kranten in problemen kwamen en bij Minister Plasterk van OCW van plan was geld beschikbaar te maken voor kranten. Hoe dat vorm moest krijgen werd het onderwerp van discussie voor een commissie. Om duidelijk te krijgen welke aanvragen voor subsidie door media is gedaan werd een Wob-verzoek gedaan. Maar voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is het ingewikkeld dat te vinden. Ook bibliotheken blijken volgens het departement onder de noemer media te vallen. Wel kwam het ministerie met brieven over de subsidie om kranten te redden over de brug van zowel voor als tegenstanders:

Verstrekte documenten;

Wobber: Brenno de Winter

Subsidie voor Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland

De heer Knopper van Astent wobt het Ministerie van Economische Zaken op 27 oktober 2004 met de vraag meer informatie te krijgen over de subsidie die aan Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland verstrekt is. Voor een gedeelte is dat op het moment van schrijven nog niet uitgekeerd of vermoedt de vragensteller dat, omdat hij hier specifiek naar vraagt. Ook zijn er vragen naar het toezicht op gelden. Kennelijk komt er op 4 november een vervolg verzoek dat niet online beschikbaar is. Het antwoord komt op 7 december en honoreert het verzoek gedeeltelijk. In de accountantsverklaring is er namelijk een verwijziging naar bedrijven en dat zijn bedrijfsvertrouwelijke gegevens en die worden weggelakt met een beroep op de Wob artikel 10, eerste lid sub c. Het antwoord stelt dat op het moment van verstrekken 274.000 euro nog niet is uitgekeerd en 672.000 euro wel. De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum verstrekking: 07-12-2004

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Wet Subsidiering Politieke Partijen en toekenningen in 2006

Een man vraagt op 8 januari 2008 om toekenningen van subsidies op basis van de WSPP ofwel de Wet Subsidiering Politieke Partijen in 2006. Na eerst op 18 januari twee weken uitstel te hebben gevraagd, wordt het verzoek op 30 januari gehonoreerd. Maar de documenten worden nog niet verstrekt, omdat de betrokkenen nog met rechtsmiddelen de vertrekking kunnen voorkomen. Hiervoor hebben ze twee weken, maar daarvan wordt geen gebruik gemaakt. De documenten worden dus verstrekt:

Datum verstrekking: 30-10-2008 daadwerkelijke verstrekking: 13-02-2008

Bron: Ministerie van BZK

Welke subsidie krijgen politieke partijen?

Een man wobt bij het Ministerie van BZK om inzage te krijgen in de subsidieverzoeken van politieke partijen over 2007. Dit verzoek wordt ingewilligd, maar de betrokken partijen krijgen de kans bezwaar tegen de verstrekking aan te tekenen. Dat gebeurt niet en op 14 oktober 2008 wordt de gevraagde informatie verstrekt:

Datum verstrekking: 14-10-2008

Bron: Ministerie van BZK

ESF-gelden voor politieopleidingen

Op 21 december 2005 verzoekt een man om documenten rond over de aanvragen rond subsidie voor politie-opleidingen uit het Europese ESF-potje. Het gaat om ruim 50 miljoen euro. Deze informatie is beschikbaar en het Ministerie van BZK levert de informatie op 29 december 2005. In de vangst zit niet alleen de aanvraag, maar ook de afwijzing en het bezwaar daartegen:

Datum verstrekking: 29 december 2005

Bron: Ministerie van BZK

Gemeente Venlo wobt over bijdragen opruimen bommen WO II

De gemeente Venlo vroeg het Ministerie van BZK om documenten over bijdragen rond het opruimen van bommen uit de tweede wereldoorlog. De aanleiding is een procedure, die de gemeente voert bij de Raad van State. Het verzoek wordt ingediend op 25 augustus 2005 het ministerie verstrekt op 23 september 2005. Op 23 maart 2006 wordt er nog een aanvulling verstuurd.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Datum gunning 23-09-2005

Bron: Ministerie van BZK

Overeenkomsten tussen Ministerie BZK en een stichting

Een onbekende partij vraagt om contracten of overeenkomsten tussen stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel en het ministerie van BZK. Volgens het ministerie zijn die documenten er niet, maar is er wel een regeling rond subsidie en een wet. Die worden dan ook verstrekt. Het verzoek wordt op 3 juli 2005 gedaan en de beslissing valt op 14 juli 2005.

Datum verstrekking: 14 juli 2005

Bron: Ministerie van BZK

Bijdragen opruimen bommen uit WO II

Van Till Advocaten uit Amsterdam vroeg bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 7 juni 2004 om een lijst van gemeentes die een financiële bijdrage hebben ontvangen voor het opruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De lijst werd op 25 april 2005 verstrekt:

Datum verstrekking: 25-04-2005

Bron: Ministerie van BZK

Click to access the login or register cheese