Tag: verkiezingen

De verkiezingsfiches van het ministerie van Economische Zaken

Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken blijken de plannen voor het komende kabinet niet alleen voor de formatie te gebruiken. In het document staat beleid beschreven en maken de ambtenaren keuzes voor wat volgens hen het beste is. Zo hebben zij ideeën over het beperken van het geld rond ontwikkelingssamenwerking en dat investeren in de handelspositie van Nederland, kernenergie en andere onderwerpen.

De stukken blijken ook aan de programmacommissies van enkele politieke partijen te zijn getoond. Zo is het mogelijk het verkiezingsprogramma aan te passen op basis van de input van ambtenaren. Diverse partijen, zoals SP, PVV en GroenLinks blijken hier niet van op de hoogte en ook de nieuwe politieke partijen hebben het nakijken. Inmiddels loopt er een Wob-verzoek, maar blijkt het ministerie niet in staat relatief snel toegankelijke informatie binnen vier weken op te hoesten. Toch bleek het mogelijk om een intern memo in handen te krijgen en ook de beleidsinformatie te achterhalen. Deze documenten zijn nu beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

Verloop van het stemmen bij de Waterschapsverkiezingen

De Stichting “Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet” is kritisch over het stemgeheim bij de Waterschapsverkiezingen van 2008. Zij vroegen documenten op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij het doorwerken van de verstrekking kwam een document naar voren dat een vrij opmerkelijk beeld van het verloop van de verkiezingen geeft. Van alles ging mis en daarom zijn de meest bizarre noodmaatregelen genomen. Het volgende document is beschikbaar:

Wobber: Rop Gonggrijp, Stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet

Alles over stemcomputers in Amsterdam

Op 30 mei 2006 stuurt Rop Gonggrijp een WOB verzoek naar het College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam [externe site] om een beeld te krijgen van het gebruik van stemcomputers in de gemeente Amsterdam en de verkiezingen in de 6 jaar daar voor en de problemen die daarmee spelen.

Tussen 14 juni en 19 juli wordt er gecorrespondeerd over de te leveren documenten, maar op 19 juli ontvangt Gonggrijp dan  een grote hoeveelheid [externe site] aan documentatie. De verstrekking bestaat uit offertes, facturen, pv’s, ontvangen klachten, handleidingen, software, etc. (meer…)

Hoe gaat internetstemmen met ongeldige stemmen om?

Iemand vraagt op 22 maart 2007 via een wob-verzoek hoe het Rijnland Internet Election System omgaat met stemmen, die niet mogen meetellen bij Waterschapsverkiezingen. Hiervoor wil de vrager een kopie van de  ‘detailed specification for the invalidation mechanism’ hebben. Daarnaast verzoekt de vrager om de functies van de ambtenaren die inzicht in dit document hadden, bekend te maken. Op 25 juli 2007 beslist het Ministerie van BZK het document gedeeltelijk openbaar te maken. Het document is van het Waterschapshuis en dat heeft bezwaar tegen het openbaar maken van gedeelten van het document. Dat bezwaar is er voor bepaalde passages. Het zou hier de veiligheid van de staat  betreffen. Echter neemt het Ministerie die redenering niet over. Daarnaast zijn sommige gegevens bedrijfsgeheim van leveranciers en dat leidt tot het weglakken van passages. Een tweede gedeelte van het verzoek vraagt om een lijst van functionarissen, die inzage in het document hebben gehad. Die informatie is niet voorhanden. Er is dus wel verstrekking:

Datum verstrekking: 25-07-2007

Bron: Ministerie van BZK

Burgerforum kiesstelsel en Nationale Conventie

Iemand dient op 14 juni 2006 een verzoek in bij het Ministerie van BZK om  projectplannen, de begrotingen, de uitgegeven bedragen en evaluaties van het Burgerforum kiesstelsel en de Nationale Conventie te krijgen. Verstrekking vindt op 25 juli 2006 plaats:

Datum verstrekking: 25-07-2006

Bron: Ministerie van BZK

Het keuren van stemcomputers

Rop Gonggrijp, voorzitter van de Stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet, vraagt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken informatie over het keuren van stemcomputers. Het zeer uitgebreide wob-verzoek gaat op 23 mei 2006 de deur uit. Op 6 juni volgt de ontvangstbevestiging en wordt duidelijk dat de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing verantwoordelijk is. Deze gaat het verzoek dan ook afhandelen (Bestuurlijke Vernieuwing werd wel gezien als onderdeel van BZK op dat moment). De informatie wordt gedeeltelijk bij andere partijen opgehaald (wob wordt afgesplitst). Op 19 juli besluit BZK informatie te sturen, terwijl enkele andere partijen nog bezwaar kunnen maken tegen de levering van sommige informatie en deze wordt achtergehouden voor twee weken. Blijft bezwaar uit dan wordt ze alsnog verstrekt. Op 21 augustus beslist de Kiesraad documenten beschikbaar te maken, maar niet de interne memo’s en beleidsnota’s. Ook de processen verbaal krijgt de Stichting niet via het wob-verzoek, omdat deze al openbaar zijn.  (meer…)

Beverwijk laat mensen stemmen in een willekeurig stemlokaal

Een man vraagt het Ministerie van BZK per e-mail op 15 september 2005 om informatie over het voorstel om te kunnen stemmen in een willekeurig stemlokaal. De gemeente Beverwijk zal aan de proef gaan meedoen. De procedure loopt vertraging op, omdat ook de gemeente Beverwijk als het bedrijf GemeenteWeb BV zich mogen verzetten tegen openbaarmaking. Op 29 september en 15 oktober volgt een brief, waarin uitstel wordt gevraagd. Op 30 november valt de beslissing. Er worden documenten openbaar gemaakt, maar niet alles.  Een plan van GemeenteWeb bevat volgens BZK vertrouwelijke gegevens met betrekking tot beveiliging. Ook interne beleidsnota’s van ambtenaren worden niet verstrekt. Toch is er wel vangst:

Datum verstrekking: 30-11-2005

Bron: Ministerie van BZK