Tag: vrijheid van nieuwsgaring

Pleitnota zitting Gemeente Heerlen

Vandaag diende de rechtszaak tegen de Gemeente Heerlen inzake de vraag of leges geheven moge worden bij een Wob-verzoek. In de zaak is ook gevraagd om een schadevergoeding toe te kennen voor al het onnodige werk dat de gemeente over de burger uitstort in deze zaak en vooral omdat de houding van Heerlen een belemmering vormt bij de nieuwsgaring. De pleitnota is beschikbaar, de gemeente of het administratiekantoor hebben geen pleitnotitie gebruikt bij de zitting:

Reactie gemeente Rotterdam over afpakken camera bij huisbezoek

Op 10 november 2009 voert de gemeente Rotterdam een huisbezoek uit met drie ambtenaren van de gemeente en twee politie-agenten. Een bewonder probeert het incident te filmen, maar zijn camera wordt afgepakt. Na een spoeddebat in de gemeenteraad werd een brief gevraagd, die inmiddels beschikbaar is. De brief is niet via een Wob-procedure beschikbaar gekomen, maar is een heropenbaarmaking. Er loopt nog een Wob-procedure om meer helderheid over gevoerd beleid en dit incident te krijgen.