Wet Subsidiering Politieke Partijen en toekenningen in 2006

Een man vraagt op 8 januari 2008 om toekenningen van subsidies op basis van de WSPP ofwel de Wet Subsidiering Politieke Partijen in 2006. Na eerst op 18 januari twee weken uitstel te hebben gevraagd, wordt het verzoek op 30 januari gehonoreerd. Maar de documenten worden nog niet verstrekt, omdat de betrokkenen nog met rechtsmiddelen de vertrekking kunnen voorkomen. Hiervoor hebben ze twee weken, maar daarvan wordt geen gebruik gemaakt. De documenten worden dus verstrekt:

Datum verstrekking: 30-10-2008 daadwerkelijke verstrekking: 13-02-2008

Bron: Ministerie van BZK